คัดลอก URL แล้ว
อย่าลืมใช้สิทธิ! ประกันสังคม ม.33 ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรฟรีได้บ้าง?

อย่าลืมใช้สิทธิ! ประกันสังคม ม.33 ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรฟรีได้บ้าง?

ตรวจสุขภาพประจำปี สามารถไปตรวจได้ฟรี โดยใช้สิทธิ “ประกันสังคม” ตามโรงพยาบาลในสิทธิของผู้ประกันตน มาเช็คกันว่า ใครบ้างที่สามารถใช้สิทธิไปตรวจได้ มีอะไรบ้างที่สามารถตรวจได้ฟรี และก่อนไปจะไปตรวจสุขภาพต้องเตรียมตัวอย่างไร

ตรวจสุขภาพประจำปี ใครสามารถใช้สิทธิตรวจฟรีได้บ้าง?

ผู้ประกันมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น ที่สามารถใช้ใช้สิทธิประกันสังคมในการ “ตรวจสุขภาพประจำปี” ได้ฟรี ทั้งนี้ควรเช็คสิทธิของตนเองกับโรงพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนก่อนเดินทางไปตรวจสุขภาพ เพราะการตรวจสุขภาพในบางรายการมีระยะเวลากำหนด อาจจะทำได้ปีละครั้ง ทำได้ 3 ปีหรือ 5 ปีต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้ประกันตน

ตรวจสุขภาพอะไรได้บ้าง?

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปตรวจสุขภาพ

ไปตรวจได้ที่ไหน?

สามารถไปตรวจได้ฟรี โดยใช้สิทธิ “ประกันสังคม” ตามโรงพยาบาลในสิทธิของผู้ประกันตน ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา : https://www.sso.go.th/wpr/, สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง