คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช. นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนเทศบาลเมืองบางศรีเมืองมีการถมคลองสาธารณะ เพื่อทำลานจอดรถและมีการเก็บค่าบริการรายเดือน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นางดวงกมล เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ฝ่ายนิติการ ผู้แทนกองช่าง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับการแจ้งเบาะแสว่าเทศบาลเมืองบางศรีเมืองปล่อยให้มีการถมคลองเดิมที่เป็นคลองสาธารณะและไม่มีการทำประชาพิจารณ์สอบถามความเห็นจากชาวบ้าน มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการถมที่ดินเพื่อทำลานจอดรถเกินเข้ามาในที่สาธารณะเพื่อเก็บค่าบริการรายเดือนและมีการก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดในพื้นที่บริเวณซอยหลังวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

จากการลงพื้นที่ร่วมกันทางเทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ชี้แจงเบื้องต้นว่าบริเวณพื้นที่ที่มีการร้องเรียน แบ่งเป็นเนื้อที่ 3 แปลง (ตามแผนที่ภาษี) สรุปประเด็นได้ดังนี้
1) ประเด็นการถมคลองเดิมที่เป็นคลองสาธารณะทำลานจอดรถเพื่อเก็บค่าบริการรายเดือนนั้น ปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าวมิได้เป็นคลองสาธารณะและอยู่ในที่ดินของเอกชน กรณีมีการถมดินที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร จึงไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2) ในส่วนของประเด็นการทำที่จอดรถเพื่อเก็บค่าบริการรายเดือนนั้น มีการดำเนินการขออนุญาตและ อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

อย่างไรก็ดีทางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จะตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งและจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง