คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช. นครศรีฯ จับมือ ชมรม STRONG-ต้านทุจริต ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส Watch & voice

เฝ้าระวัง ติดตามกรณีเสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานป้องกันการทุจริตร่วมกับชมรม STRONG-ต้านทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราชและเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต “คิด ทำ ทิ้ง” กรณีศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center) หรือ ศูนย์ CDC ได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตจาก เพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เกี่ยวกับประเด็นการก่อสร้างเตาเผาขยะฯ มูลค่ากว่า 8.9 ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างเตาเผาขยะดังกล่าวพบว่า มีการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยงบประมาณจำนวน 8,975,000 บาท เคยมีการใช้งานแต่ในปัจจุบันเตาเผาขยะไม่สามารถใช้งานได้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุด สูญหาย และมีการปล่อยทิ้งร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้รับทราบปัญหาในกรณีดังกล่าวแล้ว

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยร่วมหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชให้ดำเนินการซ่อมแซมเตาเผาขยะและอุปกรณ์ทั้งหมดให้สามารถกลับมาใช้งานได้ เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลเทพราชและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จะรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ โดยกำหนดติดตามผลการดำเนินการตามข้อตกลงเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถช่วยกันจับตามองและสอดส่องถึงความคืบหน้าได้ต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง