คัดลอก URL แล้ว
ค่าไฟฟ้างวด 1/67 สะท้อนภาพ อะไรบ้าง ?

ค่าไฟฟ้างวด 1/67 สะท้อนภาพ อะไรบ้าง ?

จากการที่ วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2566 กกพ.ประกาศ ค่า Ft งวด 1/67 ที่ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้า 4.68 บาท/หน่วย สูงขึ้นมาร่วม 17% จากราคาปัจจุบัน ที่ 3.99 บาท/หน่วยนั้น

สะท้อนภาพ อะไรบ้าง ?

 1. ระดับนโยบาย ควรต้องทบทวนมาตรการ/ นโยบาย
  ที่จะช่วยให้ค่าไฟงวด 1/67
  เหมาะสมที่สุด

จากที่ กกพ. เคาะตัวเลขออกมา โดยที่ไม่มี
แผน ปรับปรุงลดค่าไฟฟ้า ปรับโครงสร้างใดๆ รองรับเลย

จากที่ หลายภาคส่วนนำเสนอแนวทางมาโดยตลอด

ซึ่ง ส.อ.ท. มีมาตรการระยะสั้น รวม 4 ข้อ และ
ระยะยาว 3 ข้อ (ตามแนบ )

ไม่แน่ใจว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ ?

 1. กกพ. เป็นหน่วยงานที่ทราบปัญหาค่าไฟฟ้าดีที่สุด
  น่าจะมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ภาคนโยบายขับเคลื่อนได้
  ไม่ควรเป็นเพียงหน่วยงานคำนวณตัวเลข เอาต้นทุน สมมุติฐานต่างๆ จาก Operators มาคิดตามหลักการเดิมๆ
 2. ประชาชนไม่ควรต้องมาลุ้นทุกๆสี่เดือน
  เดี๋ยวก็มีข่าวร้าย จาก กกพ.

ยังกระทบต่อราคาหุ้นโรงไฟฟ้า

เดี๋ยวก็มีข่าวดี เอาใจประชาชนตามมา จาก ระดับนโยบาย

สุดท้าย กกพ. ก็จะเป็น แค่หนังหน้าไฟ ใหผู้บริโภคถล่ม

ก่อนภาคนโยบาย
จะออกมาแอ็คติ้งเหมือนอย่างเคย
(งวด 3/66)

เรามั่นใจว่า ระดับนโยบาย ที่ทำงานผ่านมา ร่วม 3 เดือน ควรจะต้องมีเรื่องนโยบายดีดี เพื่อปรับโครงสร้าง และ แก้ไขต้นเหตุ อย่างเป็นระบบ ด้วย มาตรการเชิงรุก ทั้งนี้เพื่อลดค่าของชีพของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาวต่อไป ครับ

ฝ่ายนโยบาย ยังสามารถเลือกใช้คนเก่ง คนดี ทำงานเชิงรุก สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสนองนโยบายที่ดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เป็นที่ตั้งได้ครับ

ขอบคุณมากครับ

อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
รองประธาน สอท.
29 พ.ย. 66


ข่าวที่เกี่ยวข้อง