คัดลอก URL แล้ว
Digital ID บัตรประชาชนทางดิจิทัล ใช้แทนบัตรจริงแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว

Digital ID บัตรประชาชนทางดิจิทัล ใช้แทนบัตรจริงแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว

KEY :

เชื่อว่าทุกคนคงเคยผ่านเหตุการณ์การติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ถ่ายสำเนาเอกสาร เพื่อให้ตรงตามที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการโยนภาระมาสู่ประชาชนผู้เข้าใช้บริการ ทั้งเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รอคิวนาน ซึ่งไม่ตอบโจยท์ในสังคมยุคใหม่ โดยปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีหลาย ๆ หน่วยงาน เริ่มนำเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคดิจิทัลเช่นนี้มากขึ้น

ล่าสุดตามที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกฎหมายกลางส่งเสริมให้การบริการของภาครัฐใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยบางส่วนของกฎหมายมีผลบังคับมาตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 65 และบางส่วนมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

โดยขณะนี้มาตรา 14 ตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา ดังนั้นประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดง Digital ID ของประชาชนได้

ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการผลักดันเทคโนโลยี Digital ID มาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีการใช้งานจริงในปัจจุบัน อีกทั้งบริการจากภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ต่างก็ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัล จึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี Digital ID ขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ยืนยันตัวตนบนโลกดิจิทัลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมั่นคงปลอดภัย ในขณะเดียวกัน Digital ID ก็นำไปใช้ทดแทนบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

Digital ID คืออะไร..?

Digital ID อาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่ในต่างประเทศนั้นได้มีการนำเทคโนโลยีระบบดังกล่าวมาใช้ในการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ประชาชนมาหลายปีแล้ว ซึ่งตัว Digital ID เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะสามารถลบภาพจำเดิม ๆ ที่เราทุกคนเคยพบเจอเวลาไปทำธุรกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือ ธุรกรรมต่าง ๆ ทางการเงิน

ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมาในรูปแบบของการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1.การระบุตัวตน (Identification) และ 2.การพิสูจน์ตัวตน (Authentication)

ซึ่งจริง ๆ แล้ว เจ้าระบบดังกล่าวนี้เราเคยมีโอกาสได้ใช้มาแล้ว ทั้งการยืนยันตัวตนจากหน่วยงานภาครัฐ (NDID)อย่าง ‘แอปเป๋าตัง’ หรือ Mobile ID ของทาง กสทช. ที่ใช้ในการลงทะเบียนเปิดเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ถูกเข้ามาแทนที่รูปแบบการทำธุรกรรมเดิม ๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว

หลาย ๆ ประเทศกับการใช้ Digital ID

ในหลายประเทศทั่วโลกต่างก็ใช้ Digital ID กันมากขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐที่คิดและนำมาใช้ โดยเกิดประโยชน์ทั้งภาครัฐเองและประชาชนด้วยเช่นกัน ซึ่งในแต่ละประเทศมีการใช้รูปแบบการให้บริการ Digital ID ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายและสภาพแวดล้อมของประเทศนั้น ๆ อาทิ

DOPA-Digital ID โดยกรมการปกครอง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ DOPA-Digital ID เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการต่าง ๆ ที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

ภายหลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องติดต่อรับบริการจากหน่วยงานรัฐ หรือมีเจ้าพนักงานเรียกตรวจบัตรประชาชนในกรณีต่าง ๆ ประชาชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้วข้างต้นแสดงต่อเจ้าพนักงานที่เรียกตรวจแทนการใช้บัตรประชาชนได้

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคาดว่าในปี 2566 จะมีประชาชนใช้ Digital ID แทนบัตรประจำตัวประชาชนประมาณ 10 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังกรมการปกครองได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนทั้งหมดไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์

การเปลี่ยนถ่ายระหว่างยุคกระดาษสู่ยุค Digital ID นั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี ตัดปัญหาที่ผ่านมาในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไป ได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอย่างโดยตรง

ทำให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ อยู่เพียงแค่ปลายนิ้วบนโทรศัพทมือถือ เพิ่มความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งผลดีในเรื่องความปลอดภัยและการปลอมแปลงต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงของประเทศไทย


ข้อมูล :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง