คัดลอก URL แล้ว
โรคจิตเวช คืออะไร มีอาการอย่างไร รักษาแล้วหายไหม?

โรคจิตเวช คืออะไร มีอาการอย่างไร รักษาแล้วหายไหม?

ข้อมูลจาก อธิบดีกรมสุขภาพจิตตลอดในปี 2560 มีผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการรักษาแล้ว 2 ล้าน 6 แสนกว่าคน หัวใจสำคัญที่สุดที่จะไม่ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบ คือต้องกินยาต่อเนื่อง แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว ความผิดปกติที่เคยมีเช่น หูแว่ว ประสาทหลอนจะไม่มีแล้วก็ตาม ก็ยังไม่ได้แปลว่าหายขาด รู้เท่าทัน โรคจิตเวช อาการเป็นอย่างไร วิธีรักษา แนวทางการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเวช

โรคจิตเวช คืออะไร?

โรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ควบคุมเรื่องความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์ โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคแพนิค โดยศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับโรค และการรักษาเรียกว่าจิตเวชศาสตร์ และแพทย์ที่ศึกษาเฉพาะทางด้านนี้เรียกว่า จิตแพทย์

โรคจิตเภท เป็นส่วนหนึ่งในโรคทางจิตเวช

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นส่วนหนึ่งในโรคของจิตเวช โดยกลุ่มอาการของโรคนี้ ภาวะสมองมีความผิดปกติ ผู้ป่วยมีความคิดและการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น หลงเชื่อผิดๆ ว่าจะมีคนมาทำร้าย หูแว่น เห็นภาพหลอน ส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมหรือคำพูดที่ดูแปลกกว่าคนทั่วไป มักจะเกิดในวัยรุ่นเมื่ออายุประมาณ 14-16 ปี ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

สาเหตุโรคจิตเวช

สามารถแบ่งสาเหตุออกได้สองปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้

1.ปัจจัยภายใน เกิดจากสารสื่อประสาทรวน อาจมาจากร่างกายของผู้ป่วยพันธุกรรม หรือสารเคมีที่ได้รับ เช่น สารเสพติด หรือยารักษาโรคอื่นๆ ของผู้ป่วย

2.ปัจจัยภายนอก อาจมาจากโรคเครียด การเลี้ยงดู ครอบครัว การทำงาน หรือปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเครียดมาก ซึ่งอาจเข้าไปกระตุ้นให้เกิดอาการได้

อาการโรคจิตเวช มีแบบบวกและแบบลบ

สำหรับอาการของโรคนี้มีอาการแบบบวก คือ แสดงกิริยามากกว่าคนทั่วไป และอาการแบบลบ คือ แสดงกิริยาน้อยกว่าคนทั่วไป

อาการแบบบวก

อาการแบบลบ

ระยะของโรคจิตเภท แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะเริ่ม หรือระยะก่อโรค

ระยะกำเริบ

ระยะหลงเหลือ

โรคจิตเภท มีการดูแลรักษาอย่างไร

แนวทางการดูแล ผู้ป่วยโรคจิตเภท

ทั้งนี้ หากคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างของคุณมีอาการเกี่ยวข้องกับโรคจิตเวช ที่มีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต เช่น ไม่สามารถไปทำงานได้ มีปัญหาด้านสัมพันธภาพกับผู้อื่น พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม ลองให้คำปรึกษาก่อน หากพบว่าไม่ดีขึ้น ควรพาไปพบแพทย์โดยด่วน

ขอบคุณที่มาจาก : รพ.เปาโล, รพ.มนารมย์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง