คัดลอก URL แล้ว
คนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีมลพิษสูงมีแนวโน้ม ป่วยด้วยโควิดเป็นเวลานานกว่า

คนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีมลพิษสูงมีแนวโน้ม ป่วยด้วยโควิดเป็นเวลานานกว่า

การศึกษา พบว่า คนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีมลพิษสูงมีแนวโน้มที่จะป่วยด้วยโรคโควิดเป็นเวลานาน เมื่อเทียบกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษในระดับต่ำ

มลพิษทางอากาศและ COVID-19

ในการศึกษาล่าสุดของเราซึ่งตีพิมพ์ใน Lancet Regional Health Europe เราได้ตรวจสอบผลกระทบของการสัมผัสมลพิษทางอากาศในระยะยาวต่อความเสี่ยงของ COVID ระยะยาวในคนหนุ่มสาว

ข้อมูลจากกลุ่มการเกิดของ BAMSE การศึกษานี้เริ่มขึ้นในปี 1994 ในเมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน และคัดเลือกเด็กแรกเกิดจำนวน 4,000 คน ซึ่งหลายคนยังคงติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับแบบสอบถามบ่อยครั้งและเข้าร่วมการตรวจทางคลินิกในวัยเด็กและวัยรุ่นเพื่อติดตามสุขภาพด้านต่างๆ

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2020 ถึงกุมภาพันธ์ 2022 ผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมการติดตามผลที่มุ่งเน้นเรื่องโควิด ในบรรดาผู้เข้าร่วมการศึกษา 753 คนที่เคยเป็นโควิด เกือบ 1 ใน 6 ที่ติดเชื้อเล็กน้อยหรือปานกลาง รายงานว่ามีอาการต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือนขึ้นไป อาการที่พบบ่อยที่สุดที่รายงานคือการรับรู้กลิ่นหรือรสเปลี่ยนไป หายใจถี่ และอ่อนเพลียมาก

จากนั้นเราประเมินระดับมลพิษทางอากาศที่ผู้เข้าร่วมเผชิญก่อนเกิดโรคระบาด โดยดูจากระดับมลพิษตามที่อยู่อาศัย พบว่าการเผชิญกับมลพิษทางอากาศในระดับที่ค่อนข้างสูงในปี 2019 โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่มีอนุภาคละเอียด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจราจร เชื่อมโยงกับโอกาสที่จะเกิดโควิดนานขึ้น 28% เมื่อเทียบกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษต่ำ

มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุการตายอันดับสี่ทั่วโลก มีความเชื่อมโยงกับโรคต่างๆ รวมถึงโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงโควิด-19

การศึกษานี้ถือเป็นครั้งแรกที่เชื่อมโยงการสัมผัสมลพิษทางอากาศกับโควิดระยะยาวในคนหนุ่มสาว

ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่มลพิษทางอากาศอาจเชื่อมโยงกับโควิดระยะยาว แต่จากสิ่งที่เราทราบจากการศึกษาอื่น ๆ เกี่ยวกับอันตรายของมลพิษทางอากาศ คำอธิบายหนึ่งที่เป็นไปได้อาจเป็นเพราะมลพิษทางอากาศกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ในขณะที่การอักเสบเป็นวิธีการของร่างกายในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคที่เป็นอันตราย เช่น แบคทีเรียหรือไวรัส แต่ก็สามารถเป็นอันตรายและทำลายร่างกายได้เช่นกัน ดังนั้น การอักเสบระยะยาวที่เชื่อมโยงกับการสัมผัสมลพิษในอากาศ อาจกระตุ้นให้เกิดช่วงของอาการที่ผู้คนรายงานว่าประสบกับโควิดระยะยาว

แต่สิ่งสำคัญคือต้องสำรวจกลไกที่เป็นไปได้อื่นๆ ต่อไป รวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรมและภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะอธิบายว่าทำไมผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคโควิดนาน สิ่งสำคัญคือต้องสำรวจว่ามีความเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันระหว่างมลพิษทางอากาศและโควิดระยะยาวในกลุ่มอายุอื่นๆ หรือไม่

และเนื่องจากการศึกษานี้ดำเนินการก่อนที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีน COVID-19 การวิจัยในอนาคตจะต้องพิจารณาเรื่องนี้และประเมินว่าการฉีดวัคซีนจะเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงนี้หรือไม่

ที่มา : theconversation


WRITER

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง