คัดลอก URL แล้ว
ดอกไม้ไหว้ครู มีอะไรบ้าง? ความหมายดอกไม้วันครู

ดอกไม้ไหว้ครู มีอะไรบ้าง? ความหมายดอกไม้วันครู

ในพิธีไหว้ครู มีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือ พานไหว้ครู ซึ่งในพานจะประกอบไปด้วยดอกไม้นอกจากจะเพื่อประดับตกแต่งพานให้สวยงามแล้ว แต่ละดอกไม้ที่ถูกกำหนดให้ใส่ลงไปบนพานไหว้ครูนั้น ยังมีความหมายลึกซึ้งแฝงอยู่ด้วย ไปรู้จักความหมาย ดอกไม้ในพานไว้ครูกัน

ดอกเข็ม

หมายถึง สติปัญญาแหลมเฉียบคมเสมือนเข็ม และเป็นเหมือนดั่งอาวุธป้องกันตน และชีวิตจะได้มีความสดชื่นเหมือนรสหวานของเกสรดอกเข็ม

ดอกมะเขือ

ดอกมะแว้งเครือ

หมายถึง คนโบราณกำหนดให้เป็นหนึ่งในดอกไม้ไว้ครู เพราะลักษณะของดอกมะเขือที่โน้มลงมา เพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของลูกศิษย์พร้อมจะเรียนวิชาความรู้ต่างๆ จากคุณครูอาจารย์ และมะเขือยังมีเมล็ดมาก สามารถไปงอกงามได้ง่ายในทุกที่

หญ้าแพรก

หญ้าแพรก เป็นพืชที่สามารถเจริญงอกงามได้อย่างรวดเร็วในทุกที่ แม้พื้นที่แห้งแล้ง ต้องโดนเหยียบหญ้าแพรกก็ไม่ตายง่ายๆ ถ้าได้รับน้ำก็พรอมจะเติบโตอีกครั้ง คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ให้นำไปไหว้ครู เด็กๆ จะได้มีสติปัญญาเจริญงอกงาม มีความอดทน เหมือนหญ้าแพรก

ข้าวตอก

ข้าวตอกคือตัวแทนของความมีระเบียบวินัย เปรียบดั่งคนที่สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้ เอาชนะความซุกซนความเกียจคร้านของตัวเองได้ ในทางตรงกันข้ามหากตามใจตนเอง ควบคุมตัวเองไม่ได้ บุคคลนั้นก็จะเปรียบเสมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอก

ทั้งนี้ พิธีไหว้ครู จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีของเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน นอกจากดอกไม้หลักๆ ทั้ง 4 ดอกที่กล่าวมา ยังนิยมนำดอกไม้ประเภทอื่นๆ มาประดับตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามด้วย อาทิ ดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย ดอกกุหลาบ ฯลฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง