คัดลอก URL แล้ว
สถิติคนไทยขาด “วิตามินดี” สูง โดยเฉพาะคนกลุ่มอายุน้อยและอยู่ในเขตเมือง

สถิติคนไทยขาด “วิตามินดี” สูง โดยเฉพาะคนกลุ่มอายุน้อยและอยู่ในเขตเมือง

คนไทยกว่า 42% ขาดวิตามินดี ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไป และมีความเชื่อที่ว่าหากจะได้รับวิตามินดี จะต้องออกไปเจอแสงแดดแต่ด้วยไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ โดยเฉพาะผู้หญิงกลัวแดด ทำให้ร่างกายไม่ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอ

ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยของ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คอลัมน์ Research Focus พบว่า คนไทยขาดวิตามินดีมาก ซึ่งในเขตเมืองจะขาดวิตามินดีมากกว่าเขตนอกเมือง เพราะไลฟ์สไตล์และการออกไปพื้นที่กลางแจ้งไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังพบอีกว่า คนกลุ่มอายุน้อยจะขาดวิตามินดีมากกว่า ซึ่งข้อมูลนี้จะตรงกันกับประเทศในเอเชียอย่างเช่น เกาหลีใต้ และ มาเลเซีย อาจเป็นเพราะว่าคนวัยหนุ่มสาวแถบนี้ มีแนวที่จะหลบแดดกันมากกว่าผู้สูงอายุ ซึ่งแตกต่างจากประเทศทางตะวันตก

รศ. พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน หัวหน้าหน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวว่า วิตามินดีจะมีความสำคัญมากในการเสริมสร้างกระดูกและการเติบโต หากยังกลัวแดดจนเกินเหตุ การแก้ไขปัญหาการขาดวิตามินดีก็จะยังไม่เห็นผลในคนไทย

ส่วนผศ. พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันเรายังตอบไม่ได้ชัดเจนว่า ทำอย่างไรจึงจะลดปัญหาการพร่องวิตามินดีในประชากรไทยได้อย่างเหมาะสม แต่สำหรับใครที่มีรูปแบบชีวิต Healthy Lifestyle อยู่แล้ว ก็ให้คงเช่นเดิมไว้ เพราะเชื่อว่าจะคงระดับวิตามินดีไว้ได้ดีกว่า

วิตามินดีพบได้ที่ไหนได้บ้าง

ทั้งนี้คนเราควรได้รับปริมาณวิตามินดี วันละ 600 IU (15 ไมโครกรัม) ส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี ควรได้รับวิตามินดีวันละ 800 IU (20 ไมโครกรัม

ที่มา : 137degrees, health.mthai


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง