คัดลอก URL แล้ว
ความหมายของสีถังขยะ การแยกขยะตามสีของถัง

ความหมายของสีถังขยะ การแยกขยะตามสีของถัง

ทำความรู้จัก ความหมายของสีถังขยะ การแยกขยะตามสีของถัง โดยถังขยะที่เราเห็นกันอย่างคุ้นตา มีทั้งหมด 4 สี นั่นก็คือ เขียว น้ำเงิน เหลือง แดง ซึ่งแต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้

ความหมายของสีถังขยะ การแยกขยะตามสีของถัง

· สีเขียว – ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง

· สีน้ำเงิน – ขยะทั่วไป หรือ ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยาก แต่ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกต้อง เช่น ซองขนม กล่องโฟม ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย เป็นต้น

· สีเหลือง – ขยะรีไซเคิล หรือ ขยะที่สามารถนำกลับมาอีกครั้งได้ ผ่านกระบวนการรีไซเคิล เช่น วัสดุ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวด แก้ว กระป๋อง กล่องกระดาษ กระดาษ เป็นต้น

· สีแดง – ขยะอันตราย หรือ ขยะที่มีสารอันตรายปนเปื้อนชนิดต่าง ๆ เช่น วัตถุติดเชื้อ วัตถุกัดกร่อน ยาหมดอายุ ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุไวไฟ กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

เมื่อรู้จัก ความหมายของสีถังขยะ แต่ละสีแล้ว ก็อย่าลืมแยกขยะให้ถูกต้อง เพราะการทิ้งขยะให้ถูกถังจะช่วยให้การแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นั้นเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นเมื่อขยะถูกนำมาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณขยะที่เหลือทิ้งก็จะลดลงไปด้วยนั่นเอง

ที่มา: โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง