Tag: ชาวนา

เตือนชาวนาฤดูหนาวลมแรงระวังต้นข้าวล้ม
เตือนชาวนาฤดูหนาวลมแรงระวังต้นข้าวล้ม
เจรจาสูบน้ำเข้าคลองช่วยชาวนาสุพรรณฯ-ชัยนาท
เจรจาสูบน้ำเข้าคลองช่วยชาวนาสุพรรณฯ-ชัยนาท
ป.ป.ท. ตรวจสอบเรียกรับเงินช่วยชาวนา
ป.ป.ท. ตรวจสอบเรียกรับเงินช่วยชาวนา
ชาวนาปรับแปลงนาเตรียมปลูกข้าววันพืชมงคล
ชาวนาปรับแปลงนาเตรียมปลูกข้าววันพืชมงคล
ชาวนาเตรียมปรับพื้นที่ทำนาวันพืชมงคล
ชาวนาเตรียมปรับพื้นที่ทำนาวันพืชมงคล
ชาวนาไม่เห็นด้วย บังคับทำใบขับขี่รถทางการเกษตร
ชาวนาไม่เห็นด้วย บังคับทำใบขับขี่รถทางการเกษตร
รับสีข้าวฟรี ช่วยชาวนาพิจิตร
รับสีข้าวฟรี ช่วยชาวนาพิจิตร
ผลกระทบภาวะภัยแล้ง
ผลกระทบภาวะภัยแล้ง
ปลูกแตงโมแทนการทำนานอกเขตชลประทาน
ปลูกแตงโมแทนการทำนานอกเขตชลประทาน
ชาวนา จ.พิจิตร จำใจเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิแม้ราคาตกต่ำ
ชาวนา จ.พิจิตร จำใจเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิแม้ราคาตกต่ำ
เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
ชาวนาเหนือร้องข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตก
ชาวนาเหนือร้องข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตก
ชาวนาร้องโรงสีไม่รับซื้อข้าวเปลือก จ.พิจิตร
ชาวนาร้องโรงสีไม่รับซื้อข้าวเปลือก จ.พิจิตร
ชาวนาเรียกร้องให้รัฐฯ จัดสถานที่ตากข้าว
ชาวนาเรียกร้องให้รัฐฯ จัดสถานที่ตากข้าว
ชาวนาอีสานเดือนร้อน ทำนาข้าวขาดทุน
ชาวนาอีสานเดือนร้อน ทำนาข้าวขาดทุน
ชาวนายังตากข้าวเปลือกบนถนน แม้เกิดอุบัติเหตุ
ชาวนายังตากข้าวเปลือกบนถนน แม้เกิดอุบัติเหตุ
เสนอรัฐออกสินเชื่อชะลอการขายรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
เสนอรัฐออกสินเชื่อชะลอการขายรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
ชาวนารับเงินชดเชยประกันข้าว วอนแก้ปุ๋ยราคาแพง
ชาวนารับเงินชดเชยประกันข้าว วอนแก้ปุ๋ยราคาแพง