คัดลอก URL แล้ว

Tag: ชาวนา

ภัยแล้งกระทบชาวนา จ.อุทัยธานี
ภัยแล้งกระทบชาวนา จ.อุทัยธานี
ร้องศูนย์ดำรงธรรมพบที่ดินถูกขายทอดตลาดทั้งที่ทำเรื่องชะลอแล้ว
ร้องศูนย์ดำรงธรรมพบที่ดินถูกขายทอดตลาดทั้งที่ทำเรื่องชะลอแล้ว
อยุธยาเจอภัยแล้ง ชาวนาต้องซื้อน้ำทำนา
อยุธยาเจอภัยแล้ง ชาวนาต้องซื้อน้ำทำนา
เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าว – จัด อส.เฝ้า 24 ชม.
เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าว - จัด อส.เฝ้า 24 ชม.
วัดในสกลนคร เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าว
วัดในสกลนคร เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าว
ชาวนาขอโทษ “ตากข้าวบนถนน” ทำบิ๊กไบค์ล้ม
ชาวนาขอโทษ “ตากข้าวบนถนน” ทำบิ๊กไบค์ล้ม
ชาวนาเผชิญราคาข้าวตกต่ำ
ชาวนาเผชิญราคาข้าวตกต่ำ
เตือนชาวนาฤดูหนาวลมแรงระวังต้นข้าวล้ม
เตือนชาวนาฤดูหนาวลมแรงระวังต้นข้าวล้ม
เจรจาสูบน้ำเข้าคลองช่วยชาวนาสุพรรณฯ-ชัยนาท
เจรจาสูบน้ำเข้าคลองช่วยชาวนาสุพรรณฯ-ชัยนาท
ป.ป.ท. ตรวจสอบเรียกรับเงินช่วยชาวนา
ป.ป.ท. ตรวจสอบเรียกรับเงินช่วยชาวนา
ชาวนาปรับแปลงนาเตรียมปลูกข้าววันพืชมงคล
ชาวนาปรับแปลงนาเตรียมปลูกข้าววันพืชมงคล
ชาวนาเตรียมปรับพื้นที่ทำนาวันพืชมงคล
ชาวนาเตรียมปรับพื้นที่ทำนาวันพืชมงคล
ชาวนาไม่เห็นด้วย บังคับทำใบขับขี่รถทางการเกษตร
ชาวนาไม่เห็นด้วย บังคับทำใบขับขี่รถทางการเกษตร
รับสีข้าวฟรี ช่วยชาวนาพิจิตร
รับสีข้าวฟรี ช่วยชาวนาพิจิตร
ผลกระทบภาวะภัยแล้ง
ผลกระทบภาวะภัยแล้ง
ปลูกแตงโมแทนการทำนานอกเขตชลประทาน
ปลูกแตงโมแทนการทำนานอกเขตชลประทาน
ชาวนา จ.พิจิตร จำใจเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิแม้ราคาตกต่ำ
ชาวนา จ.พิจิตร จำใจเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิแม้ราคาตกต่ำ
เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ