คัดลอก URL แล้ว
สรุปมาตรการ เงินช่วยเหลือชาวนา ปี 66/67

สรุปมาตรการ เงินช่วยเหลือชาวนา ปี 66/67

ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ และส่งรายชื่อเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร

ไขเงื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา

การขึ้นทะเบียน – ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการลงทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

(การขึ้นทะเบียน / ปรับปรุงข้อมูล สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่หลังปลูก 15-60 วัน)

เงินเข้าวันไหน?

เช็กเงินเข้าที่ไหน?

สำหรับการตรวจสอบสถานะการได้รับเงิน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง