คัดลอก URL แล้ว
ศรีลังกาสร้าง ‘ขยะพลาสติก’ 938 ตันต่อวัน

ศรีลังกาสร้าง ‘ขยะพลาสติก’ 938 ตันต่อวัน

ฝ่ายสื่อสารองค์กรของรัฐสภาศรีลังกาเปิดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับดูแลสาขาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่าศรีลังกาสร้างขยะพลาสติกประมาณ 938 ตันต่อวัน แต่ถูกนำไปรีไซเคิลเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น

คำแถลงจากคณะกรรมการฯ ระบุว่ามีขยะพลาสติกที่ถูกเก็บเพียงร้อยละ 32 เท่านั้น

คณะกรรมการฯ กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับอนุญาตให้นำเข้าพลาสติกทุติยภูมิโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่อย่างใด

ฝ่ายสื่อสารองค์กรยังเปิดเผยว่าศรีลังกานำเข้าวัตถุดิบพลาสติก 400,000 ตันต่อปี ขยะพลาสติก 20,000 ตันต่อปี และคณะกรรมการฯ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มแรงจูงใจในการเก็บขยะพลาสติก

ทั้งนี้ ขยะพลาสติกเป็นปัญหาร้ายแรงในศรีลังกา และรัฐบาลมีคำสั่งห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในประเทศแล้วเมื่อไม่นานนี้


ที่มา – ซินหัว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง