คัดลอก URL แล้ว
PM 2.5 ในภาคเหนือลดลง ส่วนอีสานเพิ่มสูงขึ้นบางพื้นที่

PM 2.5 ในภาคเหนือลดลง ส่วนอีสานเพิ่มสูงขึ้นบางพื้นที่

KEY :

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ที่แนวโน้มฝุ่นลดลงต่อเนื่อง

ภาคเหนือ

สถานการณ์ในภาคเหนือวันนี้ ( 28 เม.ย. ) มีแนวโน้มของฝุ่นลดลงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค ที่มีสภาพอากาศดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ดี ยังคงมีบริเวณทางตอนบนของภาคที่ยังมีปริมาณฝุ่นที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเกินค่ามาตรฐาน

แต่โดยภาพรวมถึงว่า มีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ลดลง แม้ว่าในระยะนี้ การระบายอากาศจะอยู่ในเกณฑ์อ่อน และมีภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้นต่อเนื่อง ยังคงมีฝุ่นควันสะสมตัวได้

ซึ่งคาดว่า ในช่วงหลังจากวันที่ 30 เม.ย. เป็นต้นไป จะการระบายอากาศจะทำได้ดีขึ้น อากาซยกตัวมากขึ้น รวมถึงมีฝนตกเพิ่ม ก็จะส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
– เช็คพื้นที่เตรียมรับมือ “พายุฤดูร้อน” 24 – 26 เม.ย.นี้ – ฝน – ลม – ลูกเห็บ

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเช้าวันนี้ บริเวณทางบริเวณที่ติดกับประเทศลาว มีปริมาณฝุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ และอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร และอำนาจเจริญ

โดยในช่วง 27 เม.ย. – 2 พ.ค. การระบายอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์อ่อนเป็นส่วนใหญ่ มีภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น ซึ่งหลายพื้นที่ที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ทำให้ช่วยลดฝุ่นควันที่จะสะสมในพื้นที่ได้ ในขณะที่หากเว้นว่างจากการมีฝนแล้ว ก็จะมีโอกาสที่ฝุ่นควันจะสะสมตัวได้เพิ่มสูงขึ้น

ภาคกลาง – ภาคตะวันตก

บริเวณภาคกลางส่วนใหญ่สภาพอากาศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี – ปานกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากฝนฟ้าคะนองที่ยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ ช่วยลดปริมาณฝุ่นที่สะสมตัวลงได้ โดยฝุ่น PM 2.5 ทางตอนบนของภาคกลางมีแนวโน้มลดลง

ในขณะที่ด้านตะวันตกของภาคต่อเนื่องกับทางด้านของภาคตะวันตกยังคงมีฝุ่น PM 2.5 สะสมตัวได้อยู่ในบางพื้นที่ จึงมีสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางไปจนถึงระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
พื้นที่ปลอดภัยจาก PM 2.5 ไม่ถึง 1% และผู้ที่หายใจในอากาศที่ปลอดภัยมีเพียง 0.001% เท่านั้น

กรุงเทพฯ – ปริมณฑลสภาพอากาศ

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนวโน้มของฝุ่น PM 2.5 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากนัก โดยสภาพอากาศในวันนี้ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-ดี ใกล้เคียงกับเมื่อวานที่ผ่านมา (ดีขึ้นเล็กน้อย)

ซึ่งในระยะนี้ บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีแนวโน้มการระบายอากาศอยู่ในเกณ์อ่อน/ดี ส่วนภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นนั้นยังคงมีภาวะปิด/เปิดสลับกัน แต่สภาพอากาศมีการยกตัว จึงทำให้บางพื้นที่มีฝุ่นสะสมตัวได้ ในขณะที่บางพื้นที่มีสภาพอากาศดี

โดยในระยะนี้ มีฝนตก และลมใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ฝุ่น PM 2.5 ยังคงไม่สูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 08.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5*
1สสอ.นาคู
ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
475
2รพ.สต.แม่นาจร
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
174
3รพ.สต.บ้านปางมะเยา
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
168
4บ้านป่าบง
ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
161
5บ้านท่ามะเกี๋ยง
ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
161
6รพ.สต.บ้านแม่นะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
159
7ศพด.บ้านป่าตึงงาม
จ.เชียงใหม่
155
8บ้านปางมะเยา หย่อมบ้านห้วยต้นโชค
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
151
9บ้านปางมะเยา หย่อมบ้านห้วยตะเคียน
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
148
10บ้านห้วยโจ้
ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
146

* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

รายงานจุดความร้อนในภูมิภาค

แนวโน้มจุดความร้อนในภูมิภาพมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น โดยรายงานจาก GISTDA พบจุดความร้อนในภูมิภาคเมื่อวานนี้ ( 27 เม.ย. ) ทั้งหมด 3,925 จุด เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 300 จุด โโดยเฉพาะในลาว กัมพูชา เวียดนาม

โดยพบในประเทศต่าง ๆ ดังนี้

แนวโน้มจุดความร้อนในประเทศไทยที่พบเมื่อวานนี้ พบเพิ่มสูงขึ้น 29 จุด โดยพบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 158 จุด ลดลงมาจากเมื่อวานเกือบ 100 จุด ในขณะที่จุดความร้อนในภาคอื่น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับ 10 จังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงที่สุดได้แก่

จังหวัดจุดความร้อน
1ร้อยเอ็ด38
2เชียงใหม่38
3น่าน30
4อุดรธานี20
5ลำปาง16
6แม่ฮ่องสอน16
7สกลนคร15
8เชียงราย12
9บุรีรัมย์12
10นครพนม10

ข่าวที่เกี่ยวข้อง