คัดลอก URL แล้ว
สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เหนือ –  อีสานสูงขึ้นเล็กน้อย จุดความร้อนในภูมิภาคลดลง

สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เหนือ – อีสานสูงขึ้นเล็กน้อย จุดความร้อนในภูมิภาคลดลง

KEY :

ภาพรวมแนวโน้มสภาพอากาศส่วนใหญ่ของประเทศมีทิศทางมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกับเวลา 08.00 น. ของเมื่อวานที่ผ่านมา โดยในบางพื้นที่ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝุ่นเพิ่มสูงขึ้น

ภาคเหนือ

แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณทางตอนล่าง ตอนกลางของภาคถึงด้านตะวันออกมีแนวโน้มที่มีปริมาณฝุ่นเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐาน แต่ก็ยังถือว่า อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับวิกฤติในช่วงก่อนหน้านี้

โดยในระยะนี้ ภาคเหนือมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อน มีภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ฝุ่นควันยังคงสะสมตัวได้ ซึ่งในช่วงวันที่ 26 – 30 เม.ย. การระบายอากาศจะทำได้ดีขึ้น และการมีฝนฟ้าคะนอง จะช่วยทำให้ในช่วงดังกล่าว มีปริมาณฝุ่นลดลงอีก ส่วนในช่วงวันที่ 1- 2 พ.ค. การระบายอากาศจะลดลง จึงยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงดังกล่าวด้วย

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
– เช็คพื้นที่เตรียมรับมือ “พายุฤดูร้อน” 24 – 26 เม.ย.นี้ – ฝน – ลม – ลูกเห็บ

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณฝุ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มของฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในบางพื้นที่ โดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาค ซึ่งในระยะนี้ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์อ่อน มีภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้นที่ จึงทำให้ฝุ่นควัน ยังคงสามารถสะสมตัวได้

แต่ด้วยภาวะฝนตก ลมแรง ทำให้ยังคงช่วยลดการสะสมตัวของฝุ่นได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนกลางของภาค

ภาคกลาง – ภาคตะวันตก

สำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคกลางและภาคตะวันตกยังคงใกล้เคียงกับเมื่อวานที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนบน ที่มีแนวโน้มฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากยังคงมีสภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้นที่ ทำให้ในบางพื้นที่ยังคงมีฝุ่นควันสะสมได้ จึงยังคงมีบางพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐานและอยู่ในระดับที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ

ทางด้านของภาคตะวันตก และต่อเนื่องด้านตะวันตกของภาคกลาง มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย หลังจากได้รับอิทธิพลของกระแสลมใต้ที่แรงขึ้น ช่วยลดการสะสมของฝุ่นควัน

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
พื้นที่ปลอดภัยจาก PM 2.5 ไม่ถึง 1% และผู้ที่หายใจในอากาศที่ปลอดภัยมีเพียง 0.001% เท่านั้น

กรุงเทพฯ – ปริมณฑลสภาพอากาศ ฝุ่นเพิ่มขึ้น

แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในเช้าวันนี้ มีสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมากหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการระบายอากาศที่ดีขึ้น ร่วมกับการยกตัวของอากาศทำได้ดีขึ้น มีกระแสลมใต้ที่มีกำลังแรง พัดฝุ่นควันไม่ให้สะสมในพื้นที่ แม้ว่าในระยะนี้ จะมีภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้นอยู่ก็ตาม แต่การมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน แม้จะมีปริมาณฝนไม่มากนัก แต่ก็ช่วยปริมาณฝุ่นควันและจุดความร้อนลงได้

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 08.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5*
1บ้านม่วงคำ
ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
300
2รพ.สต.บ้านปางมะเยา
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
288
3บ้านปางมะเยา
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
233
4บ้านปางมะกง
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
228
5รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
อ.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
224
6อบต.ป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
217
7บ้านสันคะมอก
ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
204
8บ้านท่ามะเกี๋ยง
ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
204
9บ้านสันยาว
ต.ป่าไหน่ อ.พร้้าว จ.เชียงใหม่
203
10บ้านสันปอธง
ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
190

* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

รายงานจุดความร้อนในภูมิภาค

สถานการณ์จุดความร้อนที่พบในภูมิภาคในวันนี้ ถือว่าลดต่ำลงอย่างมากในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจุดความร้อนที่พบมีอยู่เพียง 2736 จุดเท่านั้น ซึ่งลดลงในทุกประเทศ ซึ่งจำนวนจุดความร้อนที่พบในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคมีจำนวนดังต่อไปนี้

สำหรับในประเทศไทยนั้น จุดความร้อนลดลงอย่างมาก แม้ว่า ใน 17 จังหวัดภาคเหนือจะยังคงมากกว่าในพื้นที่อื่น ๆ ก็ตาม โดยพบทั้งหมด 163 จุด ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ถือว่า ต่ำกว่ามาก

สำหรับ 10 จังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงที่สุดได้แก่

จังหวัดจุดความร้อน
1พระนครศรีอยุธยา26
2เชียงราย26
3เชียงใหม่22
4สุพรรณบุรี20
5กำแพงเพชร15
6แม่ฮ่องสอน13
7ลำปาง12
8อุทัยธานี12
9สระบุรี10
10ตาก10

ข่าวที่เกี่ยวข้อง