คัดลอก URL แล้ว
ฝุ่น PM 2.5 ลดลงต่อเนื่อง หลายพื้นที่อากาศดีขึ้น หลังมีฝนเพิ่ม-ลมแรง-จุดความร้อนลดลง

ฝุ่น PM 2.5 ลดลงต่อเนื่อง หลายพื้นที่อากาศดีขึ้น หลังมีฝนเพิ่ม-ลมแรง-จุดความร้อนลดลง

KEY :

ภาพรวมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ ซึ่งบางส่วนถือว่า ลดลงค่อนข้างมากส่งผลให้สภาพอากาศในหลายพื้นที่กลับมาอยู่ในเกณฑ์ดีอีกครั้ง

ภาคเหนือ

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ แนวโน้มปริมาณฝุ่น PM 2.5 ยังคงลดลงต่อเนื่อง และในวันนี้ หลายพื้นที่ลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ส่งผลให้บางพื้นที่เริ่มกลับมามีสภาพอากาศที่ดีขึ้น และหลายจุดสามารถมองเห็นภูเขาได้แล้ว หลังจากที่ถูกหมอกควันบดบังในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นผลมาจากอากาศมีการยกตัวสูงขึ้น มีฝนและลมแรงในพื้นที่ ส่งผลให้ฝุ่นควันสะสมตัวได้น้อยลง ในขณะที่รายงานจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นไม่มากนัก และต่ำกว่าในช่วงก่อนหน้า ทั้งจุคความร้อนที่พบภายในพื้นที่ และจุดความร้อนที่พบภายนอกประเทศ

นอกจากนี้ คาดว่าในช่วงวันที่ 26- 27 เม.ย. นี้ สถานการณ์จะยังคงดีขึ้น เนื่องจากมีการระบายอากาศสูงขึ้นจเมื่อเทียบกับช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
– เช็คพื้นที่เตรียมรับมือ “พายุฤดูร้อน” 24 – 26 เม.ย.นี้ – ฝน – ลม – ลูกเห็บ

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพอากาศในเช้าวันนี้ ( 08.00 น.) บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีสภาพอากาศดีขึ้นกว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่อนข้างมาก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่ยังคงมีค่าฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐาน

ซึ่งเป็นผลมาจากการระบายอากาศดีขึ้น มีฝนตกในพื้นที่ รวมถึงกระแสลมที่แรงขึ้น ทำให้ฝุ่นควันไม่สามารถสะสมตัวได้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 24 – 29 เม.ย. นี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นในภาคอีสานอีกระยะ เนื่องจากการระบายอากาศจะลดลงมาอยู่ในเกณฑ์อ่อน โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 27 เม.ย. ซึ่งอาจจะทำให้ฝุ่นควันสะสมตัวได้มากขึ้น

ภาคกลาง – ภาคตะวันตก

สำหรับในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกในวันนี้ หลายพื้นที่ฝุ่น PM 2.5 ลดลงค่อนข้างมาก แต่ยังคงเหลือพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคกลาง และภาคตะวันตกบางส่วนที่ยังคงมีฝุ่นควันสูงในระดับที่เกินค่ามาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ซึ่งในช่วง 23 เม.ย. – 1 พ.ค. นี้ การระบายอากาศในพื้นที่ภาคกลางยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แต่มีภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้นต่อเนื่อง ทำให้ฝุ่นควันยังคงสะสมตัวได้ ซึ่งการมีฝนตกในบางพื้นที่และกระแสลมที่แรงขึ้น ช่วยลดปริมาณฝุ่นลงได้บางส่วน ทำให้สภาพอากาศยังคงคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-ดี ต่อเนื่อง

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคใต้

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในขณะนี้ พื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่มีสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นในพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ยังคงมีปริมาณฝุ่นอยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยอยู่ในระดับสีส้ม หรือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
พื้นที่ปลอดภัยจาก PM 2.5 ไม่ถึง 1% และผู้ที่หายใจในอากาศที่ปลอดภัยมีเพียง 0.001% เท่านั้น

กรุงเทพฯ – ปริมณฑลสภาพอากาศ ฝุ่นเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ในพื้นทีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปริมาณฝุ่นมีแนวโน้มลดลงหลายพื้นที่ ส่งผลให้สภาพอากาศส่วนใหญ่ในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีบางพื้นที่ที่มีสภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยในช่วง 24 – 30 เม.ย. บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล คาดว่าสภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ดี – ปานกลางตลอดช่วง จากการที่มีการระบายอากาศดีขึ้น อากาศเปิดและยกตัวสูงขึ้น ร่วมกับกระแสลมใต้มีกำลังแรงขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้รับอิทธิพลจากการเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกด้วย ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ช่วยลดปริมาณฝุ่นควันที่จะสะสมในอากาศได้มากขึ้น

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 08.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5*
1วัดบ้านดอนศรีสะอาด
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
231
2รพ.สต.บ้านปางมะเยา
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
181
3รพ.แม่แตง
ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
174
4อบต.ป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
164
5บ้านหัวโท
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
159
6หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง)
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
158
7บ้านป่าตึงงาม
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
150
8รพ.สต.บ้านไตรสภาวคาม
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
145
9รพ.สต.บ้านเมืองงาย
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
144
10รพ.สต.บ้านใหม่
ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
143

* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

รายงานจุดความร้อนในภูมิภาค

รายงานจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเมื่อวานที่ผ่านมา มีจำนวนจุดความร้อนทั้งหมด 5573 จุด ลดลงค่อนข้างมากจากวันก่อนหน้าที่จะอยู่ในระดับสูงกว่า 9,000 จุด โดยเฉพาะในประเทศลาว และเมียนมาร์ ที่จำนวนจุดความร้อนลดลงมากในทั้งสองประเทส

ซึ่งจำนวนจุดความร้อนที่พบในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคมีจำนวนดังต่อไปนี้

สำหรับพื้นที่ประเทศไทยนั้น จุดความร้อนที่พบทั้งหมด แบ่งเป็นพบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 518 จุด เพิ่มสูงขึ้นจากวันก่อนหน้านี้

สำหรับ 10 จังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงที่สุดได้แก่

จังหวัดจุดความร้อน
1เพชรบูรณ์98
2แพร่59
3น่าน57
4พิษณุโลก51
5กำแพงเพชร38
6อุทัยธานี33
7ปราจีนบุรี32
8กาญจนบุรี31
9ตาก29
10นครราชสีมา26

ข่าวที่เกี่ยวข้อง