คัดลอก URL แล้ว
แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในไทย เพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ / กทม. มีสูงเกินค่ามาตรฐาน

แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในไทย เพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ / กทม. มีสูงเกินค่ามาตรฐาน

KEY :

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในหลายพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบริเวณภาคเหนือยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเนื่อง

โดยในภาคเหนือ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ยังคงสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ซึ่งพื้นที่ที่พบว่า มีปริมาณสูงที่สุดยังคงเป็นบริเวณอ.เชียงดาว, อ.พร้าว เป็นส่วนใหญ่

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เช่นเดียวกับในจังหวัดภาคเหนือ พื้นที่อื่น ๆ ที่ยังคงพบว่า มีค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจาก การระยายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “อ่อน/ดี” มีภาวะอากาศปิดใกล้ผิวขึ้น และกระแสลมอ่อน ทำให้ฝุ่นสะสมตัวได้มาก ซึ่งคาดว่า สถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงหลังวันที่ 9 เม.ย. ที่จะมีสภาพอากาศเปิดมากขึ้น อากาศยกตัวดีขึ้น ร่วมกับมีฝนบางพื้นที่ แต่ก็จะเป็นการลดลงในระยะสั้น ๆ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ว่าจะสภาวะการระบายอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่เกิดภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น ส่งผลให้ฝุ่นควันสามารถสะสมตัวได้มากขึ้น โดยจะเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาค ไปจนถึงช่วงวันที่ 7 เม.ย. และหลังจากนั้น อากาศจะยกตัวได้ดีขึ้น มีฝนฟ้าพื้นที่ ส่งผลให้ฝุ่นควันลดลง

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ตลอดจนบริเวณภาคตะวันตกของไทย อยู่ในช่วงที่การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “อ่อน/ดี” มีสภาพอากาศปิดใกล้ผิวพื้น ส่งผลให้ฝุ่นสะสมตัวได้ดีขึ้น โดยหลังจากวันที่ 7 เม.ย. เป็นต้นไปสถานการณ์น่าจะดีขึ้น

ยกเว้นในช่วงวันที่ 9 เม.ย. ที่แนวโน้มการระบายจะทำได้ไม่ดี และคาดว่า ฝุ่นน่าจะสะสมตัวได้มากกว่าในวันอื่น ๆ ในระยะนี้

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
พื้นที่ปลอดภัยจาก PM 2.5 ไม่ถึง 1% และผู้ที่หายใจในอากาศที่ปลอดภัยมีเพียง 0.001% เท่านั้น

กรุงเทพฯ – ปริมณฑลสภาพอากาศ เฝ้าระวังฝุ่นต่อเนื่อง

สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีแนวโน้มฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพการระบายอากาศที่ลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ มีสภาพอากาศปิด อากาศไม่ยกตัวสุงขึ้น ในช่วง 5-6 เม.ย. นี้ ส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5 จะสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. สภาพอากาศจะกลับมายกตัวมากขึ้น ร่วมกับการมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ช่วยลดการสะสมของฝุ่นควันลงได้ และจะทำให้ฝุ่น PM 2.5 ค่อย ๆ ลดลง

โดยเมื่อเวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา พบว่า บริเวณเขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว โดยมีปริมาณฝุ่นที่ตรวจวัดได้ 103 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และยังมีอีก 15 พื้นที่ ที่พบว่า มีค่าฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐาน

ซึ่งทั้ง 16 พื้นที่ของกรุงเทพฯ ที่มีค่าฝุ่นสูงเกินกว่า 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรได้แก่

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 08.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5*
1รพ.สต.บ้านปางมะเยา
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
795
2หน่วยพิทักษ์ป่าสบห้วยผาตั้ง-นาเลา
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
713
3สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
608
4บ้านหนองไฮป่าหวาย
ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
562
5รพ.สต.บ้านเมืองงาย
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
532
6บ้านหลวง
ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
524
7บ้านท่ามะเกี๋ยง
ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
521
8บ้านหนองครก
ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
519
9บ้านหนองผา
ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
519
10บ้านหัวทุ่ง
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
517

* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จุดความร้อนยังคงเพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์จุความร้อนกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง โดยพบจุดความร้อนในภูมิภาคทั้งหมด 17,933 จุด โดยแบ่งเป็น พบในประเทศต่าง ๆ ดังนี้

ภาพ – GISTDA

ในประเทศไทยจำนวนจุดความร้อนกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้ากว่า 1,000 จุด และพื้นที่ที่พบจุดความร้อนจากการเผานั้นเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ – ป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกันมากกว่า 2,500 จุด

ซึ่งจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 2,275 จุด โดย 10 จังหวัดที่มีรายงานการพบจุดความร้อนสูงที่สุดเมื่อวานที่ผ่านมา ได้แก่

จังหวัดจุดความร้อน
1น่าน359
2เชียงใหม่350
3แม่ฮ่องสอน263
4เชียงราย202
5เลย168
6แพร่165
7เพชรบูรณ์163
8ลำปาง157
9ตาก113
10กาญจนบุรี113

ข่าวที่เกี่ยวข้อง