คัดลอก URL แล้ว
ระเบียบคุมโควิด-19 ฉบับใหม่ของจีน เน้นฉีดวัคซีน-ป้องกันส่วนบุคคล

ระเบียบคุมโควิด-19 ฉบับใหม่ของจีน เน้นฉีดวัคซีน-ป้องกันส่วนบุคคล

KEY :

กลไกร่วมป้องกันและควบคุมโควิด-19 แห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่ระเบียบการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ฉบับที่ 10 ซึ่งเน้นย้ำการฉีดวัคซีนและการป้องกันสุขภาพส่วนบุคคล

ระเบียบการดังกล่าวส่งเสริมสาธารณชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสปกติและโดสกระตุ้น โดยประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงควรรับวัคซีนโดสกระตุ้นที่ 2 หลังรับโดสกระตุ้นที่ 1 ครบ 6 เดือน รวมถึงรักษาสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือเป็นประจำและสวมหน้ากากอนามัย

ผู้ที่ต้องการการรักษาทางการแพทย์และผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่หรือผู้รับการดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุและสถาบันสวัสดิการสังคม รวมถึงคนกลุ่มเสี่ยงป่วยหนักในชุมชน ต้องทดสอบแอนติเจนหรือกรดนิวคลีอิก โดยจะไม่มีการทดสอบกรดนิวคลีอิกขนานใหญ่อีกต่อไป

นอกจากนั้นมาตรการกักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสฯ การระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ำ-เสี่ยงสูง จะถูกยกเลิกทั้งหมด

อย่างไรก็ดี ระเบียบการนี้แนะนำการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมชั่วคราวอย่างทันท่วงทีและสอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อลดการรวมตัวขนาดใหญ่และการไหลเวียนของประชาชน บรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นฉับพลันของผู้ติดเชื้อต่อสังคมและทรัพยากรการแพทย์


ที่มา – Xinhua


ข่าวที่เกี่ยวข้อง