คัดลอก URL แล้ว
ครม.อนุมัติงบกลาง 1,725 ล้านบาท ลดค่าเอฟที (FT) ระยะเวลา 4 เดือน

ครม.อนุมัติงบกลาง 1,725 ล้านบาท ลดค่าเอฟที (FT) ระยะเวลา 4 เดือน

ครม.อนุมัติงบกลาง 1,725 ล้านบาท ลดค่าเอฟที (FT) ระยะเวลา 4 เดือน (พฤษภาคม-สิงหาคม 65) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (10พ.ค.65) เห็นชอบกรอบวงเงิน 1,724.95 ล้านบาท เพื่อใช้ในมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่า (FT) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่าเอฟทีที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และ 19 เมษายน 2565

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นการช่วยลดค่าของชีพแก่ประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก และช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ราคาพลังงาน ที่มาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป

#ลดค่าFT #ค่าไฟฟ้า #mono29 #mononews