คัดลอก URL แล้ว
มองโกเลียในเดินหน้า ‘ปลูกป่า’ เพิ่มอีกกว่า 4.5 ล้านไร่

มองโกเลียในเดินหน้า ‘ปลูกป่า’ เพิ่มอีกกว่า 4.5 ล้านไร่

สำนักบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าประจำเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน เปิดเผยว่า มองโกเลียในเตรียมปลูกป่าเพิ่มอีกกว่า 733,300 เฮกตาร์ (ราว 4.58 ล้านไร่) ในปีนี้

ฮว่าอิง หัวหน้าสำนักบริหารฯ กล่าวว่า มองโกเลียในปลูกหญ้ามากถึง 1.11 ล้านเฮกตาร์ (ราว 6.93 ล้านไร่) ในปีก่อน ซึ่งถือว่าทำสำเร็จตามเป้าหมายรายปีสูงถึงร้อยละ 124.1 และยังปรับปรุงทุ่งหญ้าเสื่อมโทรมอีกกว่า 266,700 เฮกตาร์ (ราว 1.66 ล้านไร่)

ทั้งนี้ มองโกเลียในมีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมตอนเหนือของจีน และเป็นแนวกั้นทางนิเวศที่สำคัญของประเทศ โดยช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) ภูมิภาคแห่งนี้ปลูกป่ามากกว่า 1.93 ล้านเฮกตาร์ (ราว 12 ล้านไร่) ต่อปี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง