คัดลอก URL แล้ว
57 คีย์ลัดโปรแกรม Excel ทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้นแน่นอน

57 คีย์ลัดโปรแกรม Excel ทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้นแน่นอน

โปรแกรม Excel ได้รับความนิยมในการใช้เป็นตัวช่วยในการคำนวณ การทำบัญชี หรือข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ รายการต่างๆ วันนี้ขอแนะนำ คีย์ลัดโปรแกรม Excel ไว้เป็นตัวช่วยทำให้ใช้งานโปรแกรมได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 1. ทำตัวหนา กด Ctrl + B
 2. All Caps ทำเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด กด Ctrl + Shift + A
 3. Double Underline ขีดเส้นใต้ 2 เส้น กด Ctrl + Shift + D
 4. Word count นับจำนวนคำ กด Ctrl + Shift + G
 5. Font Size Select เลือกขนาดแบบอักษร กด Ctrl + Shift + P
 6. Style กำหนดลักษณะ กด Ctrl + Shift + S
 7. Insert Footnote Now แรกหมายเหตุ กด Ctrl + ALT + F
 8. ใส่เวลาปัจจุบัน กด Ctrl + Shift + :
 9. ใส่วันเดือนปี กด Ctrl + ;
 10. นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก กด Ctrl + 5
 11. สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ และแสดงพื้นที่สำรองไว้สำหรับวัตถุ กด Ctrl + 6
 12. เลือกทั้งเวิร์กชีต กด Ctrl + A
 13. ต้องการ Copy กด Ctrl + C
 14. ต้องการวาง (Place) กด Ctrl + V
 15. ต้องการตัด (Cut) กด Ctrl + X
 16. ต้องการบันทึก (Save) กด Ctrl + S
 17. ต้องการเลิกทำหรือย้อนกลับ กด Ctrl + Z
 18. ปิดสเปรดซีต กด Ctrl + W
 19. ไปที่แท็บ หน้าแรก กด Ctrl + H
 20. เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก กด Ctrl + Shift + Page Down
 21. เติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Enter
 22. คำนวณเพื่อแก้ไข Recalculation Bug กด Ctrl + Alt + F9
 23. เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน กด Alt + Enter
 24. เลือกแถวทั้งแถวในเวิร์กชีต กด Shift + Spacebar
 25. ใส่ฟังก์ชัน กด Shift + F3
 26. ต้องการคำนวณ กด F9
 27. เลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต กด Ctrl + Spacebar
 28. กรอกข้อมูลในเซลล์สมบูรณ์ แล้วเลือกเซลล์ด้านบน กด Shift + Enter
 29. สำรวจขอบเขตพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้ กด Ctrl + .
 30. ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์ กด Shift + แป้นลูกศร
 31. เปิดสเปรดซีต กด Ctrl + 0
 32. ไปที่แท็บ หน้าแรก กด Alt + H
 33. ไปที่แท็บ แทรก กด Alt + N
 34. เลือกสีเดิม กด Alt + H,H
 35. จัดแนวเนื้อหาของเซลล์ให้อยู่กึ่งกลาง กด Alt + H, A แล้วกด C
 36. ไปที่แท็บเค้าโครงกระดาษ กด Alt + P
 37. ไปที่แท็บข้อมูล กด Alt + A
 38. ไปที่แท็บมุมมอง กด Alt + W
 39. เปิดเมนูบริบท กด Shift + F10
 40. ไปยังเซลล์ซ้ายบนสุด กด Ctrl + Home
 41. ไปยังเซลล์ขวาล่างสุด กด Ctrl + End
 42. ซ่อนแถวที่เลือก กด Ctrl + 9
 43. ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก กด Ctrl + 0
 44. ไปที่แท็บแทรก กด Alt + N
 45. ไปที่แท็บสูตร กด Alt + M
 46. เพิ่มเส้นขอบ กด Alt + H, B
 47. ลบคอลัมน์ กด Alt + H, D แล้วกด C
 48. ไปยังเซลล์สุดทางในทิศนั้น กด End หรือ กดปุ่มลูกศร
 49. เลือกตั้งแต่เซลล์ที่ใช้อยู่ ไปจนถึงเซลล์สุดทางในทิศนั้น กด Shift + End หรือ กดปุ่มลูกศร
 50. คำนวณเฉพาะ active sheet กด Shift + F9
 51. ขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม กด Alt + Enter
 52. สลับหน้า Window ระหว่าง Excel กับ VBE กด Alt + F11
 53. Help กด F1
 54. Edit (แก้ไขข้อความต่าง ๆ) กด F2
 55. Paste ใช้เรียกชื่อที่ตั้งขึ้นนำมาใส่ในสูตร กด F3
 56. ต้องการให้ทำคำสั่งล่าสุดอีกครั้ง กด F4
 57. ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ (Goto) กด F5

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง