คัดลอก URL แล้ว
เลี้ยงลูกด้วยมือถือ สมาธิสั้น ค่ารักษาอ่วม

เลี้ยงลูกด้วยมือถือ สมาธิสั้น ค่ารักษาอ่วม

เด็กสมาธิสั้น ยุคปัจจุบันเด็กๆ เป็นกันเยอะมาก เนื่องจากพ่อแม่ส่วนใหญ่ทำงานและอาจไม่มีเวลาในการเลี้ยงลูก จึงพึ่งตัวช่วยให้เด็กๆ เล่นมือถือ หรือพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีแกดเจ็ตต่างๆ ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาที่ช้า ในบางรายพัฒนาการปกติแต่สมองส่วนเหตุผลไม่ทำงาน ซึ่งแต่ละรายก็จะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่เคส ทำให้หลายๆ ครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการรักษาลูกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการให้เล่นมือถือกันเดือนละหลักหมื่นเลยทีเดียว จะมีวิธีป้องกันและสังเกตอาการอย่างไรได้บ้าง เพื่อที่จะให้เด็กห่างไกล ลดความเสี่ยง หรือรับการรักษาได้ทัน

เช็คพฤติกรรม เข้าข่ายสมาธิสั้น อาการบ่งบอก ลูกติดมือถือหนัก

หลายๆ บ้านเลี้ยงลูกด้วยมือถือ เปิดให้เด็กๆ ดูการ์ตูน อาจจะเพราะด้วยพ่อแม่ยุคใหม่ต้องทำงานเลยไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูก เด็กจะได้หยุดร้องหยุดงอแงง่ายๆ ทั้งนี้หารู้ไม่ว่าการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือ และอยู่กับหน้าจอเพียงลำพังนานเกินไปวันละหลายชั่วโมงจะส่งผลกระทบต่อสมองส่วนความจำลดการสื่อประสาทไปยังสมองส่วนหน้า โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ขวบยิ่งต้องระวัง หากทำพฤติกรรมนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะสะสมส่งผลให้เกิดอาการสมาธิสั้นได้

“ออทิสติกเทียม” อีกหนึ่งโรคฮิตที่เกิดจากเล่นมือถือมากไป

“ออทิสติกเทียม” เป็นภาวะที่เด็กขาด “การกระตุ้น” ในการสื่อสารสองทาง ทำให้เด็กเกิดความผิดปกติทางการสื่อสารกับผู้อื่น สาเหตุมาจากผู้เลี้ยงดูขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก เช่น ไม่พูดคุย ไม่เล่นกับลูก เป็นต้น และเลี้ยงด้วยการให้ลูกเล่นอุปกรณ์สื่อสารอย่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนมากไป ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบ One – Way Communication หรือการรับสารเพียงทางเดียว จึงส่งผลให้เด็กเกิดความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสังคม

เช็คอาการ “ออทิสติกเทียม”

***เด็กที่มีอาการเหล่านี้จะรู้แน่ชัดว่าเป็นออทิสติกหรือแค่มีพฤติกรรมคล้ายออทิสติก ควรเข้ารับการตรวจกับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการเด็ก

วิธีการรับมือ เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติกเทียม

ทั้งนี้หากเด็กมีอาการสมาธิสั้นแล้ว ต้องทำการรักษาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 10,000 ++ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของ ค่ายา, ค่าจิตแพทย์, ค่าพบนักจิตบำบัด ฯลฯ ซึ่งก็แล้วแต่เคสด้วย บางรายนอกจากอาการสมาธิสั้นก็อาจมีโรคอื่นๆ ร่วมด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : รพ. ศิครินทร์, รพ. กรุงเทพ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง