คัดลอก URL แล้ว
ทำไมคนเรา หลับแล้วฝัน ในทางวิทยาศาสตร์ ฝันดี-ฝันร้าย ฝันเรื่องเดิมซ้ำๆ เพราะอะไร

ทำไมคนเรา หลับแล้วฝัน ในทางวิทยาศาสตร์ ฝันดี-ฝันร้าย ฝันเรื่องเดิมซ้ำๆ เพราะอะไร

ทำไมคนเราเวลานอนหลับแล้วถึงฝัน บางวันฝันดี บางวันฝันร้าย และบางช่วงเวลาก็ ฝันเรื่องเดิมซ้ำๆ ในทางวิทยาศาสตร์มีเหตุผลว่าทำไม คนเราถึงฝัน มาอธิบาย ให้ได้เข้าใจ แล้วคุณจะได้รู้ว่า มีสิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตใจความคิดของคุณอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความฝันขึ้นมาได้

เมื่อหลับแล้วทำไมยัง ฝัน

แม้ร่างกายเราจะกำลังนอนหลับพักผ่อน แต่สมองไม่ได้ปิดตัวเองไปด้วย มันยังคงทำหน้าที่ดูแลระบบสารเคมีต่างๆ เซลล์ประสาท ยังคงทำงานแม้เราจะหลับไปแล้ว โดยมีสมองส่วนในรักษาข้อมูลความจำและส่งข้อมูลในรูปคลื่นสมองไปยังสมองใหญ่ ขณะที่หลับเรามีการฝันตลอดเวลาก็ว่าได้ เพราะสมองยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่เราจำได้บ้างหรือไม่ได้บ้างเท่านั้นเอง

ความฝันที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ของการหลับมักจะถูกลืม ส่วนใหญ่ที่ถูกจำได้จะเป็นความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อใกล้ตื่นหรือฝันจนตื่น ส่วนใหญ่ความฝันจะอยู่ในรูปของการเห็น รองลงมาจะเป็นรูปของการได้ยิน การสัมผัส และความเจ็บปวด

ความฝันเป็นหนึ่งในกลไกทางจิต

นักจิตวิทยามองว่า ความฝันเป็นหนึ่งในกลไกทางจิต เพื่อปลดปล่อยความกังวลตึงเครียดในจิตใจ เมื่อเกิดการฝันขึ้นจะทำให้สภาพจิตใจรู้สึกผ่อนคลายลง

สาเหตุที่ทำให้คนเราฝัน

  1. ฝันที่มาจากความเจ็บปวด
  2. ฝันจากเรื่องค้างคาใจ
  3. ฝันอันเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีต

สิ่งที่มีอิทธิพลกับความฝัน

คือ สภาพจิตใจ, การแพ้อาหาร-แพ้ยาบางชนิด, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากซึ่งรบกวนการนอนหลับอย่างสงบ, การเจ็บไข้ได้ป่วย, สภาพแวดล้อมของห้องนอน เช่น ความร้อน หนาว ความมืด สว่าง เสียง ซึ่งล้วนสร้างความกดดันให้แก่ร่างกายและจิตใจ อาจส่งผลให้สะท้อนออกมาในรูปแบบความฝันได้

ความฝันเป็นความปรารถนาลึกๆ ในจิตใจ

ซิกมันด์ ฟรอยด์ บิดาแห่งจิตวิทยา เชื่อว่าความฝันเป็นความปรารถนาลึกๆ ภายในจิตใจของมนุษย์ มักจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่คนเราอยากจะทำเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทำได้ และแสดงออกมาในรูปแบบของจินตนาการในความฝันขณะนอนหลับแทน เราจึงมักจะฝันเรื่องที่ไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง