คัดลอก URL แล้ว

ระบบตัดแต้มใบขับขี่ที่ผู้ใช้รถต้องรู้ ความผิดใดตัดแต้มเท่าไหร่ และวิธีได้คะแนนคืน

หลังจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เริ่มบังคับใช้ “ตัดแต้มใบขับขี่” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา หากผู้ใช้รถกระทำความผิดใน 20 ฐานความผิดที่เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน นอกจากจะเสียค่าปรับแล้ว ยังถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่ไปอีกจำนวนหนึ่ง อันเป็นมาตรการในการควบคุมการลดอุบัติเหตุจราจร และเสริมสร้างวินัยจราจรภายในประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อคุณมีใบขับขี่ คุณก็จะมีคะแนนจำนวนหนึ่ง วันดีคืนดีหากคุณทำผิดกฎหมายจราจรจนต้องถูกตัดแต้ม จะรู้ได้อย่างไรว่าความผิดแบบใดจะถูกตัดกี่คะแนน หากคะแนนเหลือศูนย์จะต้องรับโทษอะไรบ้าง และวิธีที่จะได้คะแนนคืนต้องทำอย่างไร วันนี้มีคำตอบ

20 ฐานความผิด ที่มีผลต่อการตัดคะแนน

ผู้ขับขี่ที่ครอบครองใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่จะมีคะแนนเริ่มต้นบันทึกไว้ที่ 12 คะแนน และจะถูกหักคะแนนทันทีหากกระทำความผิดใน 20 ฐานความผิดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดไว้ดังนี้

ตัด 1 คะแนน

ตัด 2 คะแนน

ตัด 3 คะแนน

ตัด 4 คะแนน

นอกจาก 20 ฐานความผิดที่มีผลต่อการตัดคะแนนแล้ว จะยังมีกลุ่มความผิดอื่น ๆ ใน 42 ฐานความผิด ตามบัญชีท้ายระเบียบ เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางจอดในที่ห้ามจอด หรือไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ เป็นต้น ซึ่งจะไม่ถูกตัดคะแนนทันที แต่หากผู้ขับขี่ไม่จ่ายค่าปรับตามเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัด 1 คะแนน

โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบันทึกข้อมูลการกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่ตามใบสั่งลงในระบบ PTM และจะตัดคะแนนในข้อหาที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

หากคะแนนเหลือ 0?

หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 จะถูกพักใช้ใบขับขี่ หรือห้ามขับรถเป็นเวลา 90 วัน และเมื่อครบกำหนดการพักใช้ใบขับขี่จะได้คะแนนคืนสูงสุดเพียง 8 คะแนน และถ้าหากไม่มีการกระทำความผิดอีกเลยภายใน 1 ปี จะได้คะแนนคืนเพิ่มอีก 4 คะแนน รวม 12 คะแนนเต็ม

ขณะเดียวกันผู้ขับขี่ที่โดนตัดแต้มไปจำนวนหนึ่งสามารถเข้าอบรมเพื่อคืนคะแนนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอคะแนนเพิ่มได้ขณะเดียวกัน กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมฯ ได้ปีละ 2 ครั้ง

หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนขับรถระหว่างถูกพักใช้ใบขับขี่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากไม่ปรับปรุงพฤติกรรมจนถูกพักใช้ใบขับขี่ซ้ำ ๆ เป็นเวลาหลายปี ก็อาจจะพิจารณาเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภททันที

2 ช่องทาง สำหรับตรวจสอบคะแนนใบขับขี่

Police Ticket Management

เจ้าของรถที่มีใบขับขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://ptm.police.go.th/eTicket

แอปพลิเคชัน ขับดี KHUBDEE

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมมือกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันขับดี (KHUBDEE) เป็น Smart Platform ยกระดับการบริการประชาชนด้านการจราจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ แบบ NEXT Normal โดยสามารถรองรับได้ทั้ง iOS และ Andriod


ทุกปัญหาย่อมมีทางออก แม้จะถูกตัดแต้มก็มีวิธีที่จะได้แต้มคืน และยังสามารถใช้งานรถได้ต่อเนื่อง แต่สิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรตระหนัก คือทุกครั้งที่หักคะแนนคือ “บทเรียน” ที่จะต้องปรับปรุงการขับรถให้ถูกกฎหมาจราจร ขับรถมีวินัยตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาคะแนน เวลา และเงินทองแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

เครดิตข้อมูลจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1, 2


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง