คัดลอก URL แล้ว

เลี้ยวซ้าย…ไม่ได้ผ่านตลอดทุกแยก หากสังเกตไม่ดี เผลอเลี้ยวก็โดนปรับได้

ในบางครั้งในบริเวณทางแยก “เลี้ยวซ้าย” อาจจะไม่ได้ผ่านตลอดในทุกทางแยกเสมอไป ซึ่งบางแยกก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เจอเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย หรือแม้แต่ผิดกฎจราจรจนต้องเสียค่าปรับกันได้ง่าย ๆ หรือแม้ว่าจะเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเช่นกัน

ดังนั้น เมื่อคุณต้องการจะเลี้ยวซ้าย โปรดสังเกตุสิ่งเหล่านี้

พบป้าย เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด หมายความว่าผู้ขับขี่สามารถเลี้ยวซ้ายได้ทันที หากสภาพเส้นทางมีความปลอดภัยพอที่จะเลี้ยวได้ โดยที่ผู้ขับขี่จะต้องชะลอรถเพื่อสังเกตรถที่พร้อมจะวิ่งตัดหน้า หรือสังเกตว่ามีคนข้ามถนนตรงทางซ้ายมือมาหรือไม่

เช่นเดียวกับป้าย เลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัย จะให้ความหมายที่เหมือนกันคือก่อนเลี้ยวซ้าย ให้สังเกตุรถวิ่งตัดด้านขวา คนข้ามถนนตัดแยก และสัญลักษณ์อื่น ๆ จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยจึงเลี้ยวได้

พบป้าย เลี้ยวซ้ายให้รถทางขวาไปก่อน หรือ ให้ทาง จะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ แต่จะต้องหยุดรถเพื่อตรวจสอบตำแหน่งรถขวามือก่อน จึงเลี้ยวซ้ายได้ จะพบได้มากในเส้นทางโทที่ตัดกับทางเอก ซึ่งตามเกณฑ์ จะต้องให้รถที่วิ่งทางขวาวิ่งผ่านก่อนจนกว่าจะถึงระยะปลอดภัย

พบป้าย เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ พร้อมสัญญาณไฟลูกศรสีเขียวเพิ่มมาอีกดวง หมายความว่าผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถรอสัญญาณไฟเขียวลูกศรขึ้นก่อนจึงจะเลี้ยวได้ ขณะเดียวกันในบางแยกจะมีแต่สัญญาณไฟ ไม่มีป้ายให้เลี้ยวซ้าย ซึ่งผู้ขับขี่ที่จะเลี้ยวซ้าย จะต้องรอสัญญาณไฟสถานเดียว

และสุดท้ายคือป้าย ห้ามเลี้ยวซ้าย คือป้ายบังคับห้ามเลี้ยวซ้ายทุกกรณี

หากฝ่าฝืนคำสั่งป้าย?

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ระบุไว้ว่า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ที่ติดตั้งไว้ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถึงห้าร้อยบาท 

นอกจากนี้ หากเผลอเลี้ยวซ้ายทันทีโดยไม่ได้สังเกตรถด้านขวา รถที่วิ่งสวนตรงหน้า หรือมีคนเดินข้ามถนน ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ง่าย


ด้วยปัจจัยสภาพทางแยก ความคับคั่งของจราจร และพื้นที่ชุมชน จึงทำให้มีการกำหนดเงื่อนไขของทางแยกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด ในบางแยกคุณจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ตามต้องการ ในบางแยกคุณอาจจะต้องรอสัญญาณไฟก่อน ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลา และเสียค่าปรับหากทำผิดกฎ

แต่ไม่ว่าคุณจะเลี้ยวทางไหน ควรจะย้ำเตือนตัวเองให้สังเกตด้านหน้าว่ามีรถวิ่งตัดทางขวาหรือไม่ มีคนข้ามถนนหรือไม่ หรือมีสัญญาณเตือนรถไฟร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ รถไม่บุบสลาย และไม่เสียเวลาในการเดินทางอีกด้วย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง