คัดลอก URL แล้ว
งานวิจัยเผย ลูกคนเดียว มีพัฒนาการนิสัย บุคลิกภาพ ไอเดียสร้างสรรค์ ต่างจากเด็กที่มีพี่น้อง

งานวิจัยเผย ลูกคนเดียว มีพัฒนาการนิสัย บุคลิกภาพ ไอเดียสร้างสรรค์ ต่างจากเด็กที่มีพี่น้อง

ลักษณะนิสัยของเด็กๆ แต่ละคนนั้น ย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมของแต่ละครอบครัว ที่เป็นปัจจัยทำให้เด็กๆ เหล่านั้น เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิก ลักษณะนิสัย แตกต่างกันออกไป มีผลงานวิจัยค้นพบว่า ความจริงแล้วการเป็นลูกคนเดียวและการมีพี่น้องนั้น อาจจะส่งผลกับสมองที่เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดบุคลิกและลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนด้วย สรุปว่าอย่างไรไปติดตามกัน

ทดลองวิจัยจากอาสาสมัครที่อยู่ในวัยนักศึกษาทั้งหมด 250 คน

สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมือง Chongqing ประเทศจีน โดยที่นักวิจัยได้ทำการศึกษาจากอาสาสมัครที่อยู่ในวัยนักศึกษาทั้งหมด 250 คนด้วยกัน

ซึ่งจะทำการแบ่งออกเป็นคนที่เป็นลูกคนเดียว 50% และคนที่มีพี่น้องอีก 50% เพื่อทำการศึกษาถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเข้าสังคมและบุคลิกภาพ ด้วยวิธีการสแกนสมองและให้เข้าร่วมการตอบบทสัมภาษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและคนรอบข้าง

ผลวิจัย ลูกคนเดียวกับเด็กที่มีพี่น้อง แตกต่างกันมาก

ผลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า เด็กที่เป็นลูกคนเดียวกับเด็กที่มีพี่น้องนั้น มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยที่ ลูกคนเดียวจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีกว่า แต่พวกเขากลับมีลักษณะบุคลิกาพที่น่าพอใจน้อยกว่า

กล่าวคือ พวกเขาแสดงให้ได้เห็นว่า ต้องการที่พึ่งพิง มีความเห็นแก่ตัวมากกว่าเด็กที่มีพี่น้อง และนอกจากนี้พวกเขายังเข้าสังคมได้ยากอีกด้วย

สมอง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ที่แตกต่าง

ทางด้านนักวิจัยได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ความแตกต่างของพวกเขาไม่ได้แสดงให้เห็นผ่านการตอบคำถามในการสัมภาษณ์เท่านั้น แต่สมองของพวกเขายังมีพัฒนาการที่แตกต่างกันด้วย โดยที่นักวิจัยค้นพบว่า เด็กที่เป็นลูกคนเดียวนั้นจะมีส่วนที่เป็นสีเทาอยู่ในสมองส่วนข้างมากกว่าเด็กที่มีพี่น้อง ซึ่งสมองส่วนข้างนี้จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสมองกลีบหน้าผากส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) กลับมีสีเทาน้อยกว่าส่วนอื่นๆ โดยที่สมองส่วนนี้ทำหน้าที่ในเรื่องของการทำความเข้าใจกับตัวเองและการปฏิบัติต่อผู้อื่นนั่นเอง

ข้อมูลจาก : twentytwowords.com


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง