คัดลอก URL แล้ว

Tag: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เริ่มแล้ว ประชุม สสส.โลก ไทยเจ้าภาพหนุนขับเคลื่อนสุขภาพเป็นสิทธิของทุกคนทุกกลุ่ม  
เริ่มแล้ว ประชุม สสส.โลก ไทยเจ้าภาพหนุนขับเคลื่อนสุขภาพเป็นสิทธิของทุกคนทุกกลุ่ม  
สสส. แจงรายงานประจำปี 2565 สส.ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล แห่อภิปราย 30 คน
สสส. แจงรายงานประจำปี 2565 สส.ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล แห่อภิปราย 30 คน
สสส.สานพลัง กทม.- ภาคีเครือข่าย เดินหน้าสร้างการเรียนรู้วินัยจราจร
สสส.สานพลัง กทม.- ภาคีเครือข่าย เดินหน้าสร้างการเรียนรู้วินัยจราจร
สสส.สานพลัง สำนักอนามัย กทม.-โคแฟค พัฒนาทักษะ อสส. รับมือข่าวลวงในสื่อออนไลน์
สสส.สานพลัง สำนักอนามัย กทม.-โคแฟค พัฒนาทักษะ อสส. รับมือข่าวลวงในสื่อออนไลน์
สสส.สานพลัง สปสช.-มูลนิธิสุขภาพไทย-แพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก พัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา เน้นสร้างเสริมสุขภาพก่อนเป็นโรค ปรับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้องค์ความรู้-หนุนเสริมสุขภาพ สร้างสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สสส.สานพลัง สปสช.-มูลนิธิสุขภาพไทย-แพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก พัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา เน้นสร้างเสริมสุขภาพก่อนเป็นโรค ปรับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้องค์ความรู้-หนุนเสริมสุขภาพ สร้างสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สสส.- สอน. สานพลังภาคีสุขภาพ ชูนวัตกรรมสร้างสุข HLO
สสส.- สอน. สานพลังภาคีสุขภาพ ชูนวัตกรรมสร้างสุข HLO
ดร.พิสิฐ ชื่นชม สสส. องค์กรธรรมาภิบาล สร้างกลไกนวัตกรรมการเงินการคลัง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน นำสังคมไทยไปสู่สุขภาวะ
ดร.พิสิฐ ชื่นชม สสส. องค์กรธรรมาภิบาล สร้างกลไกนวัตกรรมการเงินการคลัง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน นำสังคมไทยไปสู่สุขภาวะ
“ชัชชาติ” จับมือ สสส.-สธ-มหาดไทย 340 ภาคีเครือข่าย ดัน “สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย” หยุดวิกฤติ Learning Loss
“ชัชชาติ” จับมือ สสส.-สธ-มหาดไทย 340 ภาคีเครือข่าย ดัน “สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย” หยุดวิกฤติ Learning Loss
ปลื้ม! กล้อง AI จับ “ขับเร็ว” – “ไม่สวมหมวก” ได้ผลเล็งผลักดันโนบายรัฐต่อผลสำเร็จลดอุบัติเหตุ
ปลื้ม! กล้อง AI จับ “ขับเร็ว” - “ไม่สวมหมวก” ได้ผลเล็งผลักดันโนบายรัฐต่อผลสำเร็จลดอุบัติเหตุ
สสส.ก้าวสู่ปีที่ 20 เปิดผลงานองค์กรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สสส.ก้าวสู่ปีที่ 20 เปิดผลงานองค์กรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สสส.รณรงค์ควบคุมตลาดออนไลน์ โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สสส.รณรงค์ควบคุมตลาดออนไลน์ โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สสส. ชวนปรับสมดุลชีวิตหน้าจอ-โลกจริง
สสส. ชวนปรับสมดุลชีวิตหน้าจอ-โลกจริง
สสส. เปิดตัวคู่มือ “ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา”
สสส. เปิดตัวคู่มือ “ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา”
สสส. จัดงานเสวนา “ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม”
สสส. จัดงานเสวนา “ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม”
สสส.จัดประชุมวิชาการยกระดับชีวิตประชากรกลุ่มเฉพาะ
สสส.จัดประชุมวิชาการยกระดับชีวิตประชากรกลุ่มเฉพาะ
สสส. เปิดแนวทางลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์
สสส. เปิดแนวทางลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์
สสส.หนุนทารกดื่มนมแม่
สสส.หนุนทารกดื่มนมแม่
สสส.ผนึกภาคีเครือข่าย สนับสนุนกิจกรรมพัทลุงยิ้มปีที่ 5
สสส.ผนึกภาคีเครือข่าย สนับสนุนกิจกรรมพัทลุงยิ้มปีที่ 5