คัดลอก URL แล้ว
ปลื้ม! กล้อง AI จับ “ขับเร็ว” – “ไม่สวมหมวก” ได้ผลเล็งผลักดันโนบายรัฐต่อผลสำเร็จลดอุบัติเหตุ

ปลื้ม! กล้อง AI จับ “ขับเร็ว” – “ไม่สวมหมวก” ได้ผลเล็งผลักดันโนบายรัฐต่อผลสำเร็จลดอุบัติเหตุ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถอดบทเรียนระบบกล้องอัตโนมัติ 3 จังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางในการยกระดับความสำเร็จ นำไปสู่การขยายผลและผลักดันเชิงนโยบายทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุและการชนบนถนนไทย ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก การนำเทคโนโลยีตรวจจับผู้กระทำผิด มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพตรวจจับและบังคับใช้กฎหมาย ถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดแรงปะทะ ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร อีกทั้งยังช่วยปรับพฤติกรรมการขับขี่ ให้ปฎิบัติตามกฎหมายจราจรมากขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ความเร็ว ฝ่าไฟแดง และไม่สวมหมวกกันน็อค ซึ่งได้นำร่องใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเซฟเฟอร์โรดส์

-ติดกล้องเดือนเดียว “คนเชียงใหม่” สวมหมวกกันน็อคเพิ่ม 20%

‘นพ.ธีรวุฒิ โกมุทบุตร’ ผู้เชี่ยวชาญ สอจร. จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ของเชียงใหม่ กว่า 70% เกิดขึ้นในเวลากลางคืน เนื่องจากผู้ขับขี่สวมหมวกกันน็อคน้อยกว่าตอนกลางวัน เพราะไม่มีตำรวจบนท้องถนน โดยเฉพาะหลัง 20.00 น. อัตราสวมหมวกกันน็อคในเขตเมือง ลดลงเหลือเพียง 52% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอำเภอใกล้เคียงต่ำกว่ามาก ประมาณ 12% เท่านั้น

ทั้งนี้ จากการติดตั้งกล้องอัจฉริยะระบบ AI ตรวจจับตลอด 24 ชม. ในระยะนำร่องตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา ทั้งหมด 16 จุด ได้แก่ ในเขต อ.เมือง 8 จุด และอีก 4 พื้นที่ใกล้เคียงใน อ.สันทราย อ.สารภี อ.หางดง และ อ.แม่ริม แห่งละ 2 จุด พบว่า ผ่านไปเพียงหนึ่งเดือน ชาวเชียงใหม่สวมหมวกกันน็อคเพิ่มขึ้นถึง 20% ในทุกจุด โดยในแยกสำคัญ เช่น แยกรินคำ อัตราสวมหมวกอยู่ที่ 90% ส่งผลให้ช่วงปีใหม่ 2564 ยอดตายจากอุบัติเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ ลดลงถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

“แม้หมวกกันน็อคจะไม่ใช่อุปกรณ์วิเศษ ที่เมื่อสวมใส่แล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลย แต่ก็สามารถช่วยลดและป้องกันการบาดเจ็บที่หัว อวัยวะสำคัญของคนเราให้ปลอดภัยได้ เนื่องจากตามสถิติอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ กว่า 80% ของผู้เสียชีวิต มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ” นพ.ธีรวุฒิ กล่าว

-นักซิ่ง “ชาวขอนแก่น” ใช้ความเร็วลดลงเกินครึ่ง!

‘ดร.เจษฎา คำผอง’ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าแต่ละวันจะมีคนเมืองขอนแก่น อย่างน้อย 1-2 คน ที่กลับบ้านในสภาพไม่เหมือนเดิม สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุและการชนบนถนน ขอนแก่นจึงผลักดันมาตรการ “เขตขับขี่ปลอดภัย 14 กม. ลดความเร็ว ลดความตาย” บนถนนมิตรภาพ ในเขตตัวเมืองขอนแก่น แต่ด้วยข้อจำกัดของกำลังเจ้าพนักงาน จึงนำระบบกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วตลอด 24 ชม. ซึ่งผลการประเมินหลังใช้มาตรการนี้ พบว่า ผู้ใช้ความเร็วเกิน 80 กม./ชม. ลดลง 44% ส่วนผู้ใช้ความเร็วเกิน 100 กม./ชม. ลดลงมากถึง 52%

ไม่เพียงพฤติกรรมการใช้ความเร็วเท่านั้น เพราะหลังดำเนินมาตรการ 9 เดือน ยังทำให้ตัวเลขของผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง โดยรวมลดลงถึง 60% แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ลดลง 62% รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง 68% รถบัสลดลง 25% รถพ่วงลดลง 80% และรถโดยสารลดลง 17% ขณะที่อัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นจาก 77% เป็น 81%

“จากการประเมินอุบัติเหตุ ใจจุดทางแยกที่มีการติดตั้งกล้อง พบว่า จำนวนอุบัติเหตุนั้นลดลงถึง 22% ผู้บาดเจ็บลดลง 16% เซฟชีวิตได้ถึง 50% และอีกหนึ่งความสำเร็จ ก็คือทัศนคติของประชาชน ต่อการเคารพกฎจราจรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังมีการปรับใช้อย่างจริงจัง” ดร.เจษฎา กล่าว

-กล้องภูเก็ต เซฟชีวิต-ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 62 ล้าน

‘รศ.ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์’ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สรุปภาพรวมว่า หลังการติดตั้งกล้องตรวจจับ และระบบเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในงานจราจร พบว่า จำนวนอุบัติเหตุในจุดติดตั้งลดลง โดยอ้างอิงข้อมูลจาก #ThaiRSC ในรัศมี 1 กม. จากจุดที่ติดตั้งกล้อง ตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลง 26% จาก 50 ราย ลดลง 37 ราย ช่วงปี 2560 – 2561 ซึ่งหากเปรียบเทียบความคุ้มค่าแล้ว คิดเป็นมูลค่าที่ลดลงจากการสูญเสียกว่า 62 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าในการติดตั้งระบบกล้องตรวจจับอัตโนมัติ 5 จุด ใช้งบประมาณเพียง 16 ล้านบาท

ด้าน ‘คุณทัศนีย์ ศิลปบุตร’ ผู้แทนมูลนิธิเซฟเฟอร์โรดส์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า จากงบประมาณที่ได้ลงทุนใน 3 จังหวัด มีมูลค่าเกือบ 100 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานระบุตัวเลขได้ชัดเจนแล้วว่า สามารถลดการตายได้จริง อย่างน้อย 25-30% ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

ข่าวโมโน29 #Mono29News #Mono29

อุบัติเหตุทางถนน #สอจร #สสส #มูลนิธิเซฟเฟอร์โรดส์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

รมว. แรงงาน มอบ สปส.ลงพื้นที่จังหวัด ลำปาง – ลำพูน เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ
“เก๋ ชลลดา” ชวนชมภาพยนตร์ “777 Charlie ชาร์ลี มะหมาท้าโลกให้รัก” รายได้ส่วนนึงมอบให้มูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา)
แจ็คสัน หวัง เปิดฉากเวิลด์ทัวร์เมืองไทยเป็นที่แรก “MAGIC MAN WORLD TOUR 2022 IN BANGKOK” อย่างงดงาม
“บัวผันฟันยับ” รับประกัน ความฮา จาก ผู้ชมมาแล้ว ตัวจริงเสียงจริง ทำรายได้มุ่งสู่ 50 ล้าน!!!
เอส แอนด์ พี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ส่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่ จัดงาน “S&P ฉลองครบรอบ 49 ปี CAKE & COOKIE WONDERLAND” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเค้กและเบเกอรี่
“พีทีจี” โชว์พลังความสร้างสรรค์เต็มแมกซ์ ดันแคมเปญ “PT Max Service” คว้ารางวัล 2 ซิลเวอร์บนเวที Marketing Award of Thailand 2022
“ได๋” ไขความสำเร็จ “คุณเก่ง หงส์ไทย” “ยาดมกระปุกเขียว” ฮิตติดตลาดโกยร้อยล้าน!!!
“ได๋” ไขความสำเร็จ “คุณเก่ง หงส์ไทย” “ยาดมกระปุกเขียว” ฮิตติดตลาดโกยร้อยล้าน!!!
จดหมายแห่งรักจาก ‘แก้ว ณัฐรุจา Dear You Concert’ คอนเสิร์ตอบอุ่นแสนหวานโรแมนติก ผ่าน 3 ฤดูกาลแห่งรัก
“เป็ด-เจี๊ยบ-บอล เชิญยิ้ม” กอดคอเก๋า ถล่ม “ชมพู่-กุ้ง-จิ้งหรีด” กลางรายการ “ฮอลลีวูด เกม ไนท์ ไทยแลนด์”
“เป็ด-เจี๊ยบ-บอล เชิญยิ้ม” กอดคอเก๋า ถล่ม “ชมพู่-กุ้ง-จิ้งหรีด” กลางรายการ “ฮอลลีวูด เกม ไนท์ ไทยแลนด์”