Tag: ธนาคารแห่งประเทศไทย

แบงก์ชาติออกธนบัตรใหม่ เริ่มใช้ 28 ก.ค.นี้
แบงก์ชาติออกธนบัตรใหม่ เริ่มใช้ 28 ก.ค.นี้
เปิดตัวธนบัตร ร.10 เริ่มใช้ 6 เม.ย.นี้
เปิดตัวธนบัตร ร.10 เริ่มใช้ 6 เม.ย.นี้
ประชาชนทยอยแลกธนบัตร ร.9 วันแรก
ประชาชนทยอยแลกธนบัตร ร.9 วันแรก
รมว.คลัง กังวลเงินบาทแข็งค่ากว่าภูมิภาค
รมว.คลัง กังวลเงินบาทแข็งค่ากว่าภูมิภาค
ธปท.ประกาศใช้คิวอาร์โค้ดชำระเงิน
ธปท.ประกาศใช้คิวอาร์โค้ดชำระเงิน
“เรืองไกร” ร้องนายกฯ ตรวจสอบธปท.ขาดทุนสะสม 8 แสนล้าน
“เรืองไกร” ร้องนายกฯ ตรวจสอบธปท.ขาดทุนสะสม 8 แสนล้าน
ธปท.เตรียมประกาศแนวทางคุมหนี้เสียบัตรเครดิต
ธปท.เตรียมประกาศแนวทางคุมหนี้เสียบัตรเครดิต
ธปท.เตือนซื้อขายบัญชีธนาคาร-เอทีเอ็ม เข้าข่ายฟอกเงิน
ธปท.เตือนซื้อขายบัญชีธนาคาร-เอทีเอ็ม เข้าข่ายฟอกเงิน
ธนาคารสำรองเงินรับสงกรานต์ 1.6 แสนล้าน
ธนาคารสำรองเงินรับสงกรานต์ 1.6 แสนล้าน
งานเข้า “ฟิล์ม-รัฐภูมิ” ธปท.เอาผิดเพย์ออล ทำธุรกิจไร้ใบอนุญาต
งานเข้า “ฟิล์ม-รัฐภูมิ” ธปท.เอาผิดเพย์ออล ทำธุรกิจไร้ใบอนุญาต
ก.คลัง เปิดให้บริการพร้อมเพย์อย่างเป็นทางการ
ก.คลัง เปิดให้บริการพร้อมเพย์อย่างเป็นทางการ
ธปท.คาดปี60 จีดีพีโตกว่า 3.2 %
ธปท.คาดปี60 จีดีพีโตกว่า 3.2 %
เปิดแลกธนบัตร ร.9 รอบสุดท้าย 9 พ.ย.นี้
เปิดแลกธนบัตร ร.9 รอบสุดท้าย 9 พ.ย.นี้
ธปท.ยืนยันธนบัตรปัจจุบันใช้ได้โดยไม่มีกำหนด
ธปท.ยืนยันธนบัตรปัจจุบันใช้ได้โดยไม่มีกำหนด
เปิดแลกธนบัตรที่ระลึกวันแม่ 11 ส.ค.นี้ ผ่านแบงก์-ตู้เอทีเอ็ม
เปิดแลกธนบัตรที่ระลึกวันแม่ 11 ส.ค.นี้ ผ่านแบงก์-ตู้เอทีเอ็ม
พร้อมเพย์คืออะไร?
พร้อมเพย์คืออะไร?
ลงทะเบียนพร้อมเพย์-ผู้มีรายได้น้อยวันแรก
ลงทะเบียนพร้อมเพย์-ผู้มีรายได้น้อยวันแรก
ธปท.การันตี “พร้อมเพย์” ปลอดภัย
ธปท.การันตี "พร้อมเพย์" ปลอดภัย