คัดลอก URL แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ “พล.ต.อ. รอย” พ้นตำแหน่ง “รองผบ.ตร.”

ราชกิจจาฯ ประกาศ “พล.ต.อ. รอย” พ้นตำแหน่ง “รองผบ.ตร.”

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีเนื้อหาระบุไว้ว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจ พ้นตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง