คัดลอก URL แล้ว
เปิดรายชื่อ 47 หน่วยเลือกตั้ง นับคะแนนใหม่ 11 มิ.ย.นี้

เปิดรายชื่อ 47 หน่วยเลือกตั้ง นับคะแนนใหม่ 11 มิ.ย.นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งให้มีการนับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ใน 31 หน่วยเลือกตั้ง และนับคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ใน 16 หน่วยเลือกตั้ง จากการลงคะแนนการเลือกตั้งทั้งหมด 95,000 หน่วย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักงานกกต. เสนอว่า เป็นกรณีที่พบว่ามีปัญหาบัตรออกเสียงเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีจำนวนตรงกัน แต่ผลคะแนนที่ออกมาไม่ตรงกับจำนวนดังกล่าว หรือคะแนนเขย่ง และกกต.เห็นว่าอาจมีผลต่อจำนวนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ และมีผลต่อลำดับของผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.

การนับคะแนนใหม่ ใน 47 หน่วย ใน 16 จังหวัด จะดำเนินการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย.นี้ ประกอบด้วย

1.กรุงเทพมหานคร นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

 1. จ.ชลบุรี นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.ชุมพร นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.ตรัง นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบแบ่งเขต

และนับคะแนนใหม่ แบบบัญชีรายชื่อ

5.จ.นครนายก

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

6.จ.ประจวบคีรีขันธ์

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

7.จ.แพร่ นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

8.จ.ลพบุรี

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.สมุทรสาคร นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

และแบบบัญชีรายชื่อ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ 5ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. จ.สระบุรี นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 1. จ. สุโขทัย นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต
 1. จ.กาญจนบุรี

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.ฉะเชิงเทรา

นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.พังงา

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.เพชรบุรี

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.หนองคาย นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

เปิดรายชื่อ 47 หน่วยเลือกตั้ง นับคะแนนใหม่ 11 มิ.ย.นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งให้มีการนับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ใน 31 หน่วยเลือกตั้ง และนับคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ใน 16 หน่วยเลือกตั้ง จากการลงคะแนนการเลือกตั้งทั้งหมด 95,000 หน่วย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักงานกกต. เสนอว่า เป็นกรณีที่พบว่ามีปัญหาบัตรออกเสียงเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีจำนวนตรงกัน แต่ผลคะแนนที่ออกมาไม่ตรงกับจำนวนดังกล่าว หรือคะแนนเขย่ง และกกต.เห็นว่าอาจมีผลต่อจำนวนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ และมีผลต่อลำดับของผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.

การนับคะแนนใหม่ ใน 47 หน่วย ใน 16 จังหวัด จะดำเนินการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย.นี้ ประกอบด้วย

1.กรุงเทพมหานคร นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

 1. จ.ชลบุรี นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.ชุมพร นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.ตรัง นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบแบ่งเขต

และนับคะแนนใหม่ แบบบัญชีรายชื่อ

5.จ.นครนายก

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

6.จ.ประจวบคีรีขันธ์

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

7.จ.แพร่ นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

8.จ.ลพบุรี

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.สมุทรสาคร นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต

และแบบบัญชีรายชื่อ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ 5ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. จ.สระบุรี นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 1. จ. สุโขทัย นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต
 1. จ.กาญจนบุรี

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.ฉะเชิงเทรา

นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.พังงา

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.เพชรบุรี

นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 1. จ.หนองคาย นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง