คัดลอก URL แล้ว
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเลือกตั้งพรุ่งนี้ 14 พ.ค.

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเลือกตั้งพรุ่งนี้ 14 พ.ค.

ในวันพรุ่งนี้ ( 14 พ.ค.) จะเป็นวันเลือกตั้งที่ประชาชนชาวไทยจะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อกำหนดทิศทางของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. เพื่อให้เข้าทำหน้าที่หน้าที่แทนเรา ในการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ, นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล

โดยในวันพรุ่งนี้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งจึงแนะนำให้เตรียมความพร้อม เตรียมตัวสำหรับการออกไปเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่า จะมีผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก

ตรวจสอบความพร้อม

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พ.ค. นี้ แนะนำให้ตรวจสอบความพร้อมของตนเอง ประกอบไปด้วย

เตรียมหลักฐานสำคัญ

การเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.นี้ ก่อนเดินทางออกจากบ้าน แนะนำให้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิเตรียมหลักฐานในการเลือกตั้งให้พร้อม โดยเฉพาะบัตรประชาชน ซึ่งกรณีหากไม่ได้เตรียมไป ก็สามารถใช้บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้แทนได้ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง รวมไปถึง แอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้ได้ 3 แอปพลิเคชัน คือ

เตรียมอุปกรณ์เสริมเลือกตั้ง

สำหรับในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ไว้ โดยจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ รวมถึงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน

ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดในบริเวณาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพฯ ปริมณฑลจะอยู่ที่ 30 – 37 องศาเซลเซียส ซึ่งยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

ดังนั้นหากเป็นหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายนอกอาคาร จึงจำเป็นต้องเตรียม

สุดท้าย คือ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเป็นหลักฐานในการแสดงตัวสำหรับเข้าใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงใช้ในการถ่ายภาพ หรือ คลิป หากพบเห็น-สิ่งที่ผิดปรกติ หรือผิดสังเกตในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง