คัดลอก URL แล้ว

ไทม์ไลน์ หลังเลือกตั้ง 14 พ.ค. นี้ มีอะไรบ้าง และเห็นรัฐบาลใหม่เมื่อไหร่

ภายหลังจากที่มีการประกาศยุบสภาของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และนำมาสู่การเลือกตั้ง 14 พ.ค.นี้ ซึ่งในระหว่างนี้ ยังคงเป็นเป็นช่วงเวลาของการที่นายกฯ และคณะรัฐมนตรีชุดเก่ายังคงรักษาการต่อไป

ซึ่งภายหลังจาการเลือกตั้งในวันนพรุ่งนี้ จะมีกำหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่จะนำไปสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาล จัดตั้งคณะรัฐมนตรี และนำไปสู่การเลือกเลือกนายกฯ คนใหม่ และนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ

ไทมล์ไลน์หลังการเลือกตั้ง 14 พ.ค.

เลือกตั้ง – 14 พ.ค.
สำหรับในวันที่ 14 พ.ค. ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งทั่วไป และจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในช่วงเวลาไม่เกิน 23.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค.

ดังนั้นคนไทยก็จะเริ่มเห็นทิศทางของกระแสที่จะเกิดขึ้นแล้วว่า พรรคใดจะกลายมาเป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมด ยังคงต้องดูว่า แต่ละพรรคจะจับมือกันได้หรือไม่ หรือจะมีการเปลี่ยน – สลับขั้วทางการเมืองกันอีกหรือไม่

เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้

กกต.รับรองการเลือกตั้ง

หลังจากวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. ไปแล้ว คณะกรรมการการเลือกจะมีกรอบในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันหลังการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ภายหลังจากที่มีการตรวจสอบเบื้องต้น และมีเชื่อได้ว่า ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตการเลือกตั้ง

ดังนั้นเส้นตายที่ 60 วันนับตั้งแต่การเลือกตั้ง 14 พ.ค. คือวันที่ 13 ก.ค. 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องประกาศรับรองการเลือกตั้ง และคาดว่า การรับรองการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน ก.ค. 2566 นี้

เปิดประชุมสภาครั้งแรก

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. นี้ แล้ว ก็จะต้องมีเปิดประชุมสภาครั้งแรกของ ส.ส. ทั้ง 500 คนที่ผ่านการรับรองการเลือกตั้งแล้ว เพื่อทำพิธีในการเปิดประชุมสภา และนำไปสู่การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

หลังจากนั้นจะมีการทูลเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาฯ และรองประธานสภา ซึ่งจะนำไปสู่การเรียกประชุมสภา เพื่อโหวตเลือกนายกฯ คนใหม่ของทั้งสองสภา คือ ทั้ง ส.ส. และ ส.ว.

หาก กกต. ประกาศรับรองการเลือกตั้งในช่วงวันที่ 10 – 13 ก.ค. ก็จะทำให้การจัดการประชุมสภาครั้งแรกก็คาดว่า น่าจะเป็นในช่วงกลางเดือน ก.ค. แต่ไม่เกิน 28 ก.ค.

โปรดเกล้าฯ นายกฯ คนใหม่

เมื่อได้ประธานสภาแล้ว ขั้นตอนไปก็จะเป็นการเลือกนายก และจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ดังนั้นในช่วงปลายเดือน ก.ค. 2566 เราก็จะเห็นความชัดเจนแล้วว่า ใครจะเป็นนายกฯ คนใหม่ และโฉมหน้าครม. ชุดใหม่จะเป็นใครบ้าง ก็จะมีการนำชื่อนายกฯ และคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ

และเมื่อมีการโปรดเกล้าตั้งแต่งตั้งนายกฯ คนใหม่ และคณะรัฐมนตรี แล้วจะมีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2566

และก็จะถือเป็นการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของรัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการ และรัฐบาลรักษาการณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาก็จะสิ้นสุดลง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง