คัดลอก URL แล้ว
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือสูงขึ้น การระบายอากาศไม่ดี และมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้น

ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือสูงขึ้น การระบายอากาศไม่ดี และมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้น

KEY :

ภาคเหนือ

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นจากเมื่อวานที่ผ่านมา โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคที่พบว่า มีจำนวนพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ เนื่องจากในระยะนี้ การระบายอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ยังมีการระบายอากาศที่ไม่ดีนัก ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นค่นอข้างปิด แม้ว่าจะมีฝนตก ช่วยลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศได้บางส่วนก็ตาม

นอกจากนี้ ยังพบว่า จำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผากลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลให้ฝุ่นควันมีจำนวนมากขึ้น และจะสะสมตัวได้เพิ่มขึ้น

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มของฝุ่น PM 2.5 ยังคงใกล้เคียงกับเมื่อวานที่ผ่านมา และยังคงมีค่าฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ด้านจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ

ซึ่งในช่วง 1-2 วันนี้ สภาพอากาศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในช่วงวันที่ 8 – 11 พ.ค. แนวโน้มการระบายอากาศจะทำได้ลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดีนัก ร่วมกับชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นค่อนข้างปิด จึงคาดว่าจะมีฝุ่นควันสะสมตัวได้บางส่วน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงดังกล่าวจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงเกิดขึ้น จึงคาดว่า น่าจะช่วยลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศลงได้บางส่วน

ภาคกลาง – ภาคตะวันตก

ในบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันตกในระยะนี้ สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง จากสภาพอากาศเปิด อากาศยกตัวสูงขึ้น โดยในวันที่ 9 – 10 พ.ค. การระบายอากาศบริเวณภาคกลางจะทำได้ลดลง อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี

แต่จะเป็นในช่วงระยะสั้น ๆ ร่วมกับการมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น จึงคาดว่า จะช่วยลดฝุ่นควันได้ และหลังจากวันที่ 11 พ.ค. การระบายอากาศจะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ดีอีกครั้ง

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
พื้นที่ปลอดภัยจาก PM 2.5 ไม่ถึง 1% และผู้ที่หายใจในอากาศที่ปลอดภัยมีเพียง 0.001% เท่านั้น

กรุงเทพฯ – ปริมณฑลสภาพอากาศ

ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน โดยสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ซึ่งในช่วงวันที่ 7 – 12 พ.ค. การระบายอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ดี ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นที่สภาวะปิดสลับเปิด

โดยมีแนวโน้มที่สภาพอากาศจะเปิดมากขึ้น อากาศยกตัวสูงขึ้น ร่วมกับมีกระแสลมใต้ที่มีกำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นออกจากพื้นที่

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 08.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5*
1รพ.สต.รัตนวาปี
ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
322
2สสจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
283
3บ้านแม่พวก
ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
268
4บ้านห้วยบง
ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
237
5ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม
ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
217
6บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า
ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
185
7บ้านท่ามะเกี๋ยง
ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
182
8รร.บ้านห้วยทรายขาว
ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
181
9รพ.สต.บ้านแม่นะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
181
10บ้านห้วยโจ้
ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
178

* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

รายงานจุดความร้อนในภูมิภาค

รายงานจุดความร้อนในภูมิภาคกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยพบทั้งหมด 5,641 จุด ซึ่งในพื้นที่ประเทศลาวนั้น มีจำนวนจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากในช่วง 1-2 วันนี้

ในขณะที่เมียนมาร์ หลังจากมีแนวโน้มลดลง ก็เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่พุ่งสูงขึ้นเกิน 100 จุดอีกครั้ง

โดยรายงานจุดความร้อนที่พบในภูมิภาคเมื่อวานที่ผ่านมาในแต่ละประเทศมีดังนี้

จำนวนจุดความร้อนในประเทศไทยกลับมาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่พบว่า มีจำนวนจุดความร้อนหนาแน่นขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือพบจุดความร้อนทั้งหมด 665 จุด ในขณะที่บริเวณภาคกลางก็พบว่า มีจำนวนจุดความร้อนเพิ่มขึ้น

โดย 10 จังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงที่สุดได้แก่

จังหวัดจุดความร้อน
1เชียงใหม่130
2ตาก80
3เชียงราย79
4ลำปาง60
5น่าน57
6นครสวรรค์34
7แพร่34
8อุตรดิตถ์27
9เลย26
10พะเยา26

ข่าวที่เกี่ยวข้อง