คัดลอก URL แล้ว
บล็อกเชนโพลโค้งสุดท้าย ‘เลือกตั้ง 66’เพื่อไทยแชมป์เขต-ก้าวไกลแชมป์ปาร์ตี้ลิสต์

บล็อกเชนโพลโค้งสุดท้าย ‘เลือกตั้ง 66’เพื่อไทยแชมป์เขต-ก้าวไกลแชมป์ปาร์ตี้ลิสต์

(6 พ.ค. 2566) – มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมกับดีโหวต (D-vote) เปิดเผยผลสำรวจ ‘คะแนนความนิยมทางการเมือง 2566’ ประจำสัปดาห์ โดยสำรวจระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2566 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกช่วงอายุ จังหวัด ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 2,526 ตัวอย่าง ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 ผ่านเทคโนโลยีสำรวจความเห็นสาธารณะบนบล็อกเชน

โดยพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

นอกเหนือจากนี้ ร้อยละ 0.44 และผู้ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ 0.17 โดยเมื่อเทียบกับผลสำรวจ ครั้งที่แล้ว (ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. – 28 เม.ย.) พรรคการเมืองที่ความนิยมขยับสูงขึ้นสำหรับแบบบัญชีรายชื่อ 3 ลำดับแรก คือ พรรคก้าวไกล พรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย

ในขณะที่ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตที่ประชาชนจะเลือก คือ

นอกเหนือจากนี้ ร้อยละ 0.15 และผู้ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ 0.47 โดยเมื่อเทียบกับผลสำรวจ ครั้งที่แล้ว พรรคการเมืองที่ความนิยมขยับสูงขึ้นสำหรับแบบแบ่งเขต 3 ลำดับแรก คือ พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรคชาติพัฒนากล้า

บุคคลที่ประชาชนอยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี คือ

โดยเมื่อเทียบกับผลสำรวจครั้งที่แล้วบุคคลที่มีคะแนนนิยมขยับสูงขึ้น 3 ลำดับแรกคือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ในขณะที่ผลสำรวจเบื้องต้นด้านนโยบาย (471 ตัวอย่าง) พบว่า 3 ปัญหาแรกที่ต้องการให้รัฐบาลหน้าเร่งแก้ไขคือ

ในขณะที่ปัจจัยที่ทำให้พรรคการเมืองทำตามนโยบายที่สัญญาไว้ไม่สำเร็จคือ

และ ผลสำรวจเบื้องต้นในประเด็นว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างนโยบายและจุดยืนทางการเมือง (193 ตัวอย่าง) พบว่า ร้อยละ 66.84 ให้ความสำคัญกับจุดยืนทางการเมืองมากกว่า และร้อยละ 32.64 ให้ความสำคัญกับนโยบายมากกว่า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง