คัดลอก URL แล้ว
PM 2.5 ภาคอีสานเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่วนภาคเหนือลดลง

PM 2.5 ภาคอีสานเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่วนภาคเหนือลดลง

KEY :

ภาคเหนือ

บริเวณภาคเหนือ สภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมามีฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ เป็นบริเวณกว้าง รวมถึงจากจุดมีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก

ส่งผลให้ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีไม่สามารถสะสมตัวได้ แม้ว่า จะมีรายงานจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ก็ตาม โดยอัตราการระบายอากาศของภาคเหนือยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนัก ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นค่อนข้างปิด การระบายฝุ่นควันจึงทำได้จำกัด จึงทำให้ยังคงมีฝุ่นสะสมตัวได้มากในบางพื้นที่

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
– เช็คพื้นที่เตรียมรับมือ “พายุฤดูร้อน” 24 – 26 เม.ย.นี้ – ฝน – ลม – ลูกเห็บ

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ พบว่า บริเวณด้านตะวันออกของภาคมีแนวโน้มฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ทางตอนกลางของภาคยังมีสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

โดยในช่วงวันที่ 2 – 3 พ.ค. เป็นช่วงที่การระบายอากาศลดลง อยู่ในเกณฑ์อ่อน และจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่ 4 – 7 พ.ค. หลังจากนั้นจะลดลงอีกครั้ง เมื่อรวมกับจำนวนจุดความร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบเพิ่มขึ้น และปริมาณฝนที่ลดลง

ทำให้ฝุ่นควันสะสมตัวได้มากขึ้น ส่งผลให้ทางด้านตะวันออกของภาคมีฝุ่นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่า ในช่วง 4-7 พ.ค. สถานการณ์น่าจะดีขึ้น แต่ต้องเฝ้าระวังในช่วงหลังจากวันที่ 8 พ.ค. อีกครั้ง

ภาคกลาง – ภาคตะวันตก

บริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกในวันนี้ สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี มีบางจุดที่พบว่า มีค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง ซึ่งในช่วงวันที่ 3 – 10 พ.ค. การระบายอากาศในบริเวณภาคกลางนั้นมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างอ่อน ชั้นบรรยากาศบริเวณใกล้ผิวพื้นค่อนข้างปิด

แต่จากการที่มีฝนตกในหลายพื้นที่และต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณฝุ่นในอากาศลดลง ร่วมกับการมีกระแสลมใต้ที่พัดขึ้นมา ทำให้ฝุ่นควันไม่สามารถสะสมตัวได้ในพื้นที่มากนัก จึงมีเพียงบางจุดที่พบว่า มีฝุ่นควันสูง

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
พื้นที่ปลอดภัยจาก PM 2.5 ไม่ถึง 1% และผู้ที่หายใจในอากาศที่ปลอดภัยมีเพียง 0.001% เท่านั้น

กรุงเทพฯ – ปริมณฑลสภาพอากาศ

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลในวันนี้ ถือว่า อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐาน สภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก ซึ่งเป็นผลมาจากในระยะนี้ บริเวณกรุงเทพฯ ปริมณฑล มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง มีกระแลมใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรง อากาศยกตัวได้มากขึ้น จึงทำให้สภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 08.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5*
1สสอ.โพนพิสัย
ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
138
2ตลาดสดบ้านหล่ายแก้ว
ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน
131
3รพ.สต.บ้านนาปลาจาด
ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
115
4องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
จ.สกลนคร
113
5รพ.บ้านม่วง
ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
108
6สสจ.บึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
103
7รพ.สต.บ้านปางมะเยา
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
96
8สสอ.กันทรวิชัย
ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
93
9บ้านป่าลัน
ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
90
10บ้านห้วยกุ
ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
90

* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

รายงานจุดความร้อนในภูมิภาค

สำหรับรายงานจุดความร้อนที่พบเมื่อวานนี้ จาก GISTDA พบว่า มีจำนวนลดลง เหลือ 2,146 จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ของเมียนมาร์ที่มีลดลงค่อนข้างมาก แต่ในประเทศอื่น ๆ รวมถึงไทย มีจำนวนจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้น

โดยพบในประเทศต่าง ๆ ดังนี้

ทิศทางของการพบจุดความร้อนในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยพบเกาะกลุ่มหนาแน่นในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีจำนวนจุดความร้อนที่พบทั้งหมด 556 จุด

ในขณะที่บริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ โดย 10 จังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงที่สุดได้แก่

จังหวัดจุดความร้อน
1ลำปาง102
2แพร่85
3เชียงราย72
4เชียงใหม่69
5น่าน47
6ตาก30
7นครราชสีมา30
8อุบลราชธานี26
9สุพรรณบุรี24
10เพชรบูรณ์23

ข่าวที่เกี่ยวข้อง