คัดลอก URL แล้ว
กกต. ประกาศสีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ

กกต. ประกาศสีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ สำหรับการออกเลือกลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ นั้น

กกต. ได้ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ดังนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง