คัดลอก URL แล้ว
ฝุ่น PM 2.5 ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง – ช่วง 5 -10 มี.ค.นี้ มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก

ฝุ่น PM 2.5 ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง – ช่วง 5 -10 มี.ค.นี้ มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก

KEY :

จากรายงานการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยข้อมูลเมื่อเวลา 08.00 น. พบว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยวันนี้มีแนวโน้มทรงตัว ใกล้เคียงกับเมื่อวานที่ผ่านมา ในแง่ของพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 แต่ปริมาณฝุ่นยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยใน 10 อันดับแรกของฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุดในไทยมีปริมาณฝุ่นที่พบสูงขึ้น และสูงเกิน 300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรทั้งหมด

ในภาคเหนือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น และพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งภาคมีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)

ในขณะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงใกล้เคียงกับเมื่อวานที่ผ่านมา ส่วนทางด้านของภาคกลางในวันนี้ หลายพื้นที่มีแนวโน้มที่มีฝุ่นขยับเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับบริเวณภาคตะวันออก

กรุงเทพฯ เริ่มกลับมาสูงขึ้น

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา จากรายงานของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่

โดยพบว่า มี 64 พื้นที่ด้วยกันที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในขณะที่พื้นที่ที่เหลือนั้น สภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

จุดตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5*
1เขตบางขุนเทียน82
2เขตทวีวัฒนา81
3เขตหนองแขม73
4เขตประเวศ69
5เขตตลิ่งชัน68
6เขตบึงกุ่ม67
7เขตคลองสามวา67
8สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา67
9เขตบางนา65
10เขตลาดกระบัง65

ซึ่งในช่วงวันที่ 4-10 มี.ค.นี้ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย รมีแนวโน้มที่ค่าฝุ่น PM 2.5 จะสูงขึ้นในบางพื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศปิด ส่งผลให้ฝุ่นสะสมตัวได้มากขึ้น

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล คาดว่า ในช่วงหลังจากวันที่ 9 มี.ค. เป็นต้นไป สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 น่าจะเริ่มดีขึ้น ส่วนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 5-11 มี.ค. 66

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 08.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5*
1อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
517
2ตลาดสดบ้านหล่ายแก้ว
ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน
412
3รร.บ้านห้วยทรายขาว
ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
343
4โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
327
5สสอ.เลาขวัญ
จ.กาญจนบุรี
326
6รพ.ดอยหล่อ
ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
316
7บ้านโปกกะโหล้ง
ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
309
8รพ. ฮอด
จ. เชียงใหม่
305
9รพ.สต.บ้านปางมะเยา
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
301
10องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
จ.กำแพงเพชร
301

* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จุดความร้อนยังสูง โดยเฉพาะภาคเหนือ

สำหรับรายงานจุดความร้อนที่ตรวจพบเมื่อวานที่ผ่านมา (3 มี.ค.) พบว่า ในภูมิภาคมีจำนวนจุดความร้อนกลับมาเพิ่มสูงขึ้นเกิน 1 หมื่นจุดอีกครั้ง โดยพบจำนวนทั้งหมด 11171 จุด แบ่งเป็น

สำหรับในประเทศไทยพบกระจายกันในหลายพื้นที่ แต่จะมีบริเวณด้านตะวันตกของประเทศที่พบเกาะกลุ่มอยู่อย่างหนาแน่นในบางพื้นที่ เช่น จังหวัดกาญจนบุรี ลำพูน ตาก กำแพงเพชร ลำปาง เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง