คัดลอก URL แล้ว
5 อันดับอาชีพ สเปคหาคู่ยอดนิยมของสาวไทย

5 อันดับอาชีพ สเปคหาคู่ยอดนิยมของสาวไทย

บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matchingได้รับฟังสเปคของทั้งฝ่ายชาย และ ฝ่ายหญิง ทั้งจากชายหญิงโสด โปรไฟล์ทั่วไป และชายหญิงโสด โปรไฟล์ดี และได้ทำการเก็บสถิติไว้ พบว่า อาชีพที่ได้รับความสนใจจากหนุ่มโสด สาวโสดโปรไฟล์ดี ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ที่เห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งก่อนและหลังโควิด 19 คือ อาชีพต่อไปนี้

อาชีพยอดนิยมที่หญิงโสดไทยหาคู่ ทุกระดับโปรไฟล์ ชอบมากที่สุด

อาชีพยอดนิยมอันดับ 5 : กลุ่มคนจบการศึกษาจากต่างประเทศ มีอาชีพที่แสดงสถานะทางสังคมอย่างชัดเจน

ตัวอย่างอาชีพนี้ ก็เช่น อาชีพ นักบิน อัยการ ผู้พิพากษา และ วิศวกร เป็นต้น เนื่องจากอาชีพเหล่านี้มักจะเป็นอาชีพที่มีค่าแรงค่อนข้างสูง รายได้ดี และเป็นอาชีพที่ได้รับการนับถือ และยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งอาชีพเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ มักมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ดีอีกด้วย

อาชีพยอดนิยม อันดับ 4 : ตำแหน่งผู้บริหารต่างๆ

เนื่องจากผู้ที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร มักจะเป็นคนเก่ง มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความเป็นผู้ใหญ่ มีเหตุผล มีความคิด ซึ่งฝ่ายหญิงโสดหาคู่มักชอบชายบุคลิกลักษณะแบบนี้กันทุกคนอยู่แล้ว อาชีพสายงานผู้บริหาร จึงได้เข้ามาเป็น 1 ในสเปคหาคู่ยอดนิยมของหญิงไทยได้ไม่ยากเลย

อาชีพยอดนิยม อันดับ 3 : คุณหมอ

เพราะ คุณหมอเป็นอาชีพที่มีหน้ามีตาในสังคม ได้รับการนับถือ และมีความมั่นคงของรายได้ค่อนข้างสูง ถึงสูงมากอีกอาชีพหนึ่งเลยทีเดียว รวมถึงคุณหมอส่วนใหญ่มักดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ทั้งด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ทำให้กลุ่มอาชีพคุณหมอมีบุคลิกภาพที่ดี และ สุขภาพดีอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับคนโสดสายอาชีพอื่นๆ

อาชีพยอดนิยม อันดับ 2 : กลุ่มทายาทเจ้าของกิจการ

กลุ่มทายาทเจ้าของกิจการเป็นอีกอาชีพอันดับต้นๆที่ได้รับความสนใจจากฝ่ายหญิงหาคู่เป็นอย่างมาก รองลงมาจากอาชีพเจ้าของกิจการเท่านั้น เนื่องจากฝ่ายหญิงหาคู่มักต้องการชายที่มีความเป็นตัวของตัวเอง มีธุรกิจแยกขาดจากครอบครัว เนื่องจากกังวลเรื่องอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ทั้งเรื่องธุรกิจ การเงิน และเรื่องส่วนตัวที่อาจจะยังยึดความเห็นของครอบครัวเป็นอย่างมากอยู่ ต่างจากอาชีพเจ้าของธุรกิจที่สร้างธุรกิจของตนเอง ที่จะมีความอิสระในตนเองมากกว่า กลุ่มทายาทเจ้าของกิจการจึงได้รับความสนใจจากสาวโสดน้อยลงสักหน่อย เมื่อเทียบกับเจ้าของธุรกิจที่สร้างตนเอง

อาชีพยอดนิยม อันดับ 1 : เจ้าของกิจการ

เนื่องจาก ฝ่ายหญิงหาคู่มองว่า เจ้าของกิจการ เป็นอาชีพที่มักมีสถานะทางการเงินดี มั่นคง มีภาวะความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตัวเองสูง เก่ง และยังมีอิสระด้านเวลาเป็นของตัวเอง อยากทำอะไรตอนไหน ก็แล้วแต่ตนเองเท่านั้น กลุ่มเจ้าของกิจการจึงมักจัดสรรเวลาท่องเที่ยวอยู่เรื่อยๆ ทั้งท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ และมีชีวิตมั่นคง และสะดวกสบาย

สาวๆ ที่อ่านบทความนี้ แชร์ความคิดเห็นกันได้เลยว่าอันดับทั้งหมดนี้ใช้สเปคที่คุณตั้งไว้ในใจกันบ้างหรือเปล่า?


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง