คัดลอก URL แล้ว

Honda ยกระดับเทคโนโลยีไฮโดรเจนฟิวเซลจาก Clarity สู่เครื่องปั่นไฟกลางแจ้ง

คลิปประกอบจาก Honda

Honda Motor สหรัฐอเมริกา นำเสนอนวัตกรรมไฮโดรเจนฟิวเซล (FC) ที่ก้าวสู่เทคโนโลยีในรถยนต์สู่เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ด้วยการเปิดตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบติดตั้งกลางแจ้ง สำหรับการผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่อาคาร ไซต์งาน ลานกิจกรรม และศูนย์พักพิง ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ปล่อยมลพิษ ประเดิมสาธิตใช้งานที่แรกในสำนักงาน American Honda Motor Co., Ltd.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคงที่พลังงานสะอาดนี้ ได้ดัดแปลงเทคโนโลยีไฮโดรเจนฟิวเซล (FC) จากเครื่องยนต์เซลล์เชื้อเพลิงของ Honda Clarity Fuel Cell โดยปริมาณเบื้องต้นจะมาพร้อมกัน 2 ยูนิต (4 เครื่องยนต์) ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 250 กิโลวัตต์ และหากติดตั้งมากถึง 4 ยูนิต (8 เครื่องยนต์) ก็จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 500 กิโลวัตต์

มิติขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากไฮโดรเจนแบบ 2 ยูนิต จะมีความยาว 652 ซม กว้าง 262 ซม. สูง 255 ซม. ซึ่งช่วยการเชื่อมต่อยูนิตเพิ่มทำให้สามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น และแต่ละยูนิตสามารถจัดเรียงแปรผันตามสภาพแวดล้อมการติดตั้ง เช่น รูปตัว L หรือรูปตัว Z เมื่อมองจากด้านบน

รวมถึงแต่ละยูนิตจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีบันทึกข้อมูลการใช้งานด้วยระบบ SSD รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายสูงสุด 4G พร้อมกับการอัปเดทซอร์ฟแวร์แบบ Over the Air นอกจากนี้ยังผ่านมาตรฐานทนต่อสภาพอากาศระดับ NEMA3 ประสิทธิภาพระบายอากาศมาตรฐาน IEC62282-3 รวมถึงมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งผิดปกติทั้งภายนอก กับภายในเครื่อง และระบบนิรภัยหลายรายการ

Honda Clarity Fuel Cell (FCEV)

แม้ว่านวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้พลังงานไฟฟ้านอกสถานที่ แต่หัวใจสำคัญของการพัฒนาในครั้งนี้คือการสนองต่อเทคโนโลยี Cloud และแหล่งข้อมูล Big Data ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความต้องการแหล่งพลังงานฉุกเฉินก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจากมุมมองของ BCP (การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ) รวมถึงการรักษาการจ่ายไฟที่เสถียรสำหรับศูนย์ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

ซึ่งการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลสู่การใช้ก๊าซไฮโดรเจน ที่สามารถผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด กำลังไฟฟ้าสูงอย่างต่อเนื่อง และทำงานได้เงียบ ทางบริษัทฯ จึงคาดหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต

จากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนที่สั่งสมมายาวนานกว่า 30 ปี ทางฮอนด้าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมถึงความรู้ความชำนาญในการวิจัย และพัฒนายานยนต์ FCEV มาประยุกต์ใช้ระบบ FC สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานฉุกเฉินที่สะอาดและเงียบ

การดำเนินการสาธิตนี้เป็นก้าวแรกสู่การพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยก๊าซไฮโดรเจนแบบอยู่คงที่ด้วยการนำระบบนี้ไปใช้กับโรงงาน และศูนย์ข้อมูลของฮอนด้าทั่วโลก รวมถึงจะต่อยอดสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร และอุตสาหกรรมยานยนต์

เครดิตข้อมูลจาก honda.co.jp


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง