คัดลอก URL แล้ว

หากต้องยกเลิกสัญญาจองรถก่อนส่งมอบ เงื่อนไขใดจึงจะมีโอกาสได้เงินมัดจำคืน?

อีกหนึ่งเรื่องหนักใจของผู้ที่จะซื้อรถใหม่ แถมวางเงินจองรถกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรถโดยได้ใบจอง และกำหนดวัดนัดรับรถไว้แล้ว แต่ดันเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากได้รถกระทันหัน หรือขอไฟแนนซ์ไม่ผ่าน จึงอาจมีความจำเป็นที่จะขอยกเลิกการจองรถกระทันหันเพื่อให้ผู้จองรถลดภาระทางการเงินให้น้อยที่สุด

ทว่าในบางกรณี เมื่อผู้จองรถได้ยกเลิกการจอง จะสามารถขอรับเงินจองรถคืนจากฝ่ายขายได้ตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่มีเงื่อนไขใดบ้างที่หากยกเลิกการจองรถจะสามารถขอเงินจองคืนได้ 100% และแบบไหนอาจจะไม่ได้เงินจองคืน 100%

เงื่อนไขคืนเงินค่าจองรถเมื่อยกเลิก

ตามปกติเเล้วหลังการจองรถ ผู้จองสามารถยกเลิกได้ในกรณีที่โชว์รูมไม่สามารถทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

  1. ปรับราคารถยนต์ให้สูงขึ้นจากเดิมตามสัญญา หรือราคาที่กำหนดไว้ก่อนทำสัญญา
  2. ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มียี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดกำลังเครื่องยนต์ ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
  4. ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถม หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญา
  5. ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากมีข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบว่า ผู้บริโภคต้องขอสินเชื่อ (ไฟแนนซ์) เพื่อการซื้อรถยนต์ และผู้บริโภคไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
  6. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินหรือสิ่งใดที่รับไว้เป็นมัดจำทั้งหมดแก่ผู้บริโภค ภายใน 15 วัน
  7. การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่มีผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจะต้องเป็นข้อที่ผู้ประกอบธุรกิจระบุไว้เป็นการเฉพาะตัวอักษรที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป

หากโชว์รูมไม่ยอมคืนเงินค่าจองรถคุณ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร 1166 เพื่อนัดไกล่เกลี่ยกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของโชว์รูมนั้น ๆ


หากคุณจองรถ แล้วต้องการยกเลิกการจองรถเนื่องจากปรับราคารถใหม่กระทันหัน, ส่งมอบล่าช้าเกินตามสัญญา ได้รถสเปคที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา, ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ควรจะเป็น และขอไฟแนนซ์ไม่ผ่าน จึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจองรถคืนตามกฎหมาย

แต่หากยกเลิกการจองรถเนื่องจากเปลี่ยนรุ่นอื่น เปลี่ยนไปซื้อโชว์รูมอื่นเนื่องจากข้อเสนอดีกว่า หรือยกเลิกจองรถด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยที่ไม่ใช้ความผิดของทางโชว์รูมใด ๆ เลย ให้เตรียมใจเนิ่น ๆ ไว้ว่าอาจจะไม่ได้เงินจองรถคืน ดังนั้นก่อนจองรถจึงต้องคิดให้ดี และตกลงกับฝ่ายขายแต่เนิ่น ๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ไว้จะดีที่สุด


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง