คัดลอก URL แล้ว

Tag: กกต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 4 รุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 4 รุ่น
กกต.ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กกต.ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ค่าตอบแทนแก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส
กกต. ลงพื้นที่นิเทศส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง (จ.ตาก)
กกต. ลงพื้นที่นิเทศส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง (จ.ตาก)
สายด่วน 1444 ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ
สายด่วน 1444 ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ
กกต.มุ่งมั่นสร้างพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งอย่างยั่งยืน
กกต.มุ่งมั่นสร้างพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งอย่างยั่งยืน
กกต.จัดอบรมทำสำนวนสืบสวน ไต่สวน ให้สุจริตและ  เที่ยงธรรม
กกต.จัดอบรมทำสำนวนสืบสวน ไต่สวน ให้สุจริตและ เที่ยงธรรม
สำนักงาน กกต.กับการจัดทำสำนวนสืบสวน ไต่สวน ให้สุจริตและ  เที่ยงธรรม 
สำนักงาน กกต.กับการจัดทำสำนวนสืบสวน ไต่สวน ให้สุจริตและ  เที่ยงธรรม 
กกต. เปิดอบรมการดำเนินการสืบสวนและไต่สวน ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
กกต. เปิดอบรมการดำเนินการสืบสวนและไต่สวน ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
กกต. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
กกต. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
 สัมมนานำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) 
 สัมมนานำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) 
รับรองแล้ว!! กกต. ประกาศ ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17
รับรองแล้ว!! กกต. ประกาศ 'ชัชชาติ สิทธิพันธุ์' เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17
‘วิโรจน์’ ตั้งคำถาม กกต. สนับสนุนการเลือกตั้ง หรือ ขัดขวางเลือกตั้ง
'วิโรจน์' ตั้งคำถาม กกต. สนับสนุนการเลือกตั้ง หรือ ขัดขวางเลือกตั้ง
พิษโควิด กกต.ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุเลื่อนประชุมใหญ่ได้
พิษโควิด กกต.ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุเลื่อนประชุมใหญ่ได้
กกต.เร่งรับรองผลเลือกตั้งเทศบาลใน 30 วัน
กกต.เร่งรับรองผลเลือกตั้งเทศบาลใน 30 วัน
ชักปืนขู่เจ้าหน้าที่อ้างเดินทางมาเลือกตั้งยาก เพราะทำถนน
ชักปืนขู่เจ้าหน้าที่อ้างเดินทางมาเลือกตั้งยาก เพราะทำถนน
กกต.แถลงภาพรวมเลือกตั้งท้องถิ่น
กกต.แถลงภาพรวมเลือกตั้งท้องถิ่น