คัดลอก URL แล้ว
ราคาหมูหน้าฟาร์มขยับ ปรับขึ้นอีก 4 บาท/กก.

ราคาหมูหน้าฟาร์มขยับ ปรับขึ้นอีก 4 บาท/กก.

วันที้่ 16 เมษายน 2567 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แจ้งปรับราคาหมูหน้าฟาร์ม ขึ้นอีกกิโลกรัมละ 4 บาท เป็นการปรับขึ้นรอบที่ 3 ของเดือนนี้ จากก่อนหน้านี้ที่ปรับขึ้นไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งละ 4 บาท รวมปรับขึ้นแล้ว 12 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากเทศกาลสงกรานต์ที่คึกคักทั่วไทย ทำให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น

ประกอบกับ การตัดวงจรลูกสุกรที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาล่าสุดรายภูมิภาค อยู่ที่ 68-76 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแม้จะปรับราคามา 12 บาทแล้ว แต่ก็ยังไม่ถึงราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 80 บาท ตามที่เกษตรกรคาดหวังไว้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง