คัดลอก URL แล้ว
“นักวิทย์ฯ” เผย ปลูกต้นไม้ผิดที่ อาจทำให้โลกร้อนขึ้นอีก

“นักวิทย์ฯ” เผย ปลูกต้นไม้ผิดที่ อาจทำให้โลกร้อนขึ้นอีก

นักวิทยาศาสตร์ด้านการฟื้นฟูป่า เผย การปลูกป่าถือเป็นเรื่องที่ดี และยังเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่ดีที่สุดในขณะนี้ แต่ในบางพื้นที่การระดมปลูกป่าให้มากๆ ก็อาจทำให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอีกด้วย

เนื่องจากบางพื้นที่ หากมีต้นไม้มากไปก็จะทำให้แสงอาทิตย์สะท้อนกลับจากพื้นผิวโลกได้น้อยลง ส่งผลให้โลกดูดซับความร้อนมากกว่าเดิม เช่น ป่าแอมะซอน ซึ่งมีพื้นที่กักเก็บคาร์บอนสูง เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ตรงข้ามกับสภาพแวดล้อมในทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น และทุ่งหญ้าสะวันนา ที่ไม่เหมาะแก่การปลูกป่า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง