คัดลอก URL แล้ว
CDC สหรัฐฯ ประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ป่วยโควิด-19

CDC สหรัฐฯ ประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ป่วยโควิด-19

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐประกาศยกเลิกแนวปฏิบัติเรื่องการกักตัว 5 วัน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการใช้มาตรการแนะนำให้ผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่ในที่พักเป็นเวลา 5 วัน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปยังผู้อื่น

คำแนะนำใหม่นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ หากตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดใหม่นี้ คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไข้ต่อเนื่องเกินกว่า 24 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับประทานยาลดไข้ สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ไปโรงเรียน หรือทำงานได้ ซึ่งเป็นมาตรการเช่นเดียวกับไข้หวัด และโรคอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ ระบุว่า มีโอกาสเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการจะยังคงสามารถแพร่เชื้อได้อยู่ ดังนั้น จึงยังคงให้ผู้ป่วยระมัดระวังตัวต่อไปอีก 5 วัน ให้เลี่ยงหรือจำกัดในการใกล้ชิดกับผู้อื่น, สวมหน้ากากอนามัย, เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ปิดร่วมกัน และควรรักษาสุขภาพอนามัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง