คัดลอก URL แล้ว
‘ยอดหย่าร้าง’ ชาวมาเลเซีย พุ่ง 43.1% ในปี 2022

‘ยอดหย่าร้าง’ ชาวมาเลเซีย พุ่ง 43.1% ในปี 2022

ข้อมูลจากสำนักสถิติของมาเลเซีย (DOSM) เปิดเผยจำนวนการหย่าร้างในมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.1 เป็น 62,890 ครั้ง ในปี 2022

อัตราการหย่าร้างทั่วไปของผู้ชายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 6.1 ในปี 2021 เป็น 8.7 ต่อประชากรผู้ชายอายุ 18 ปีขึ้นไปที่แต่งงานแล้ว 1,000 คน ส่วนอัตราการหย่าร้างในผู้หญิงเพิ่มจาก 6.2 เป็น 8.9 ต่อประชากรผู้หญิงอายุ 16 ปีขึ้นไปที่แต่งงานแล้ว 1,000 คน

ขณะเดียวกัน จำนวนการแต่งงานในมาเลเซียอยู่ที่ 214,824 ครั้งในปี 2022 ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ 215,973 ครั้งในปี 2021

อายุมัธยฐาน (median age) ของผู้ชายที่แต่งงานยังคงอยู่ที่ 28 ปีในปี 2022 ขณะที่ตัวเลขนี้ของฝ่ายหญิงเพิ่มขึ้นเป็น 27 ปี เมื่อเทียบกับอายุ 26 ปีในปี 2021

อนึ่ง อัตราการแต่งงานโดยรวมของผู้ชายลดลงจาก 46 เป็น 45.3 ต่อประชากรชายอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้แต่งงาน 1,000 คน เช่นเดียวกับฝ่ายหญิงที่มีแนวโน้มคล้ายกัน โดยลดลงจาก 47.6 เป็น 47.1 ต่อประชากรหญิงอายุ 16 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้แต่งงาน 1,000 คน


ที่มา – ซินหัว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง