คัดลอก URL แล้ว
“ธรรมนัส”รับสอบต้นตอราคามังคุดนครศรีฯ ราคาตกต่ำ

“ธรรมนัส”รับสอบต้นตอราคามังคุดนครศรีฯ ราคาตกต่ำ

“ธรรมนัส”รับสอบต้นตอราคามังคุดนครศรีฯ ราคาต่ำ ขณะที่ชาวสวนร้อง “ล้ง”กว้านซื้อมังคุดนอกพื้นที่ส่งออก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช แก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ โดยมีนายอภินันท์   เผือกผ่อง ผวจ.นครศรีธรรมราช และรองอธิบดีกรมการค้าภายในและนายอำเภอพรหมคีรี,จนท.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมชาวสวนมังคุดในพื้นที่ อ.พรหมคีรี  ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล

พื้นที่ราคามังคุกตกต่ำ ปริมาณมังคุดในปีนี้

สำหรับพื้นที่ประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอชะอวด อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอพระพรหม อำเภอลานสกา ข้อมูลของเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าฤดูกาลนี้ มีผลผลิตมังคุด จำนวน 40,561 ตัน ออกสู่ตลาดแล้วจำนวน 28,110 ตัน (ร้อยละ 70) ที่เหลือ 12,451 ตัน ยังคงทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณผลผลิตมากที่สุดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 21-31 สิงหาคม 2566 มีปริมาณ 6,500 กว่าตัน

ชาวสวนมังคุดร้อง “ล้ง”กว้านซื้อมังคุดนอกพื้นที่สวมชื่อส่งออก

โดยตัวแทนชาวสวนมังคุดในอำเภอพรหมคีรี ได้ร้องเรียนกับ ร.อ.ธรรมนัส ว่า “ล้ง”ในพื้นที่ได้กว้านซื้อมังคุดจากจังหวัดอื่นแล้วมาสวมชื่อว่าเป็นมังคุดจากอำเภอพรหมคีรี เพื่อส่งออกต่างประเทศ และเมื่อกว้านซื้อจากสวนใหญ่ทำให้กดราคามังคุดในพื้นที่ตกต่ำลง ซึ่งร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่าก่อนเดินทางลงพื้นที่มีข้อมูลเชิงลึกบ้างแต่ขอนำข้อมูลทั้งหมดไปปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันศุกร์นี้ว่าจะมีมาตรการควบคุมและแก้ปัญหาอย่างไร  นอกจากนี้ยังระบุอีกว่ามีข้อมูลเรื่องขบวนการทุบราคามังคุดให้ต่ำลง ฟังข่าวมาหลายๆทางแล้วแต่ขอเอาข้อมูลเหล่านี้ไปหาข้อเท็จจริงก่อน

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่าเท่าที่ฟังปัญหาเกษตรกรหลายกลุ่ม พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้เข้าอยู่ในกลุ่ม ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักเพราะรายย่อยมีจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อมีการประมูลสินค้าเกษตรต่างๆพี่ รายย่อยก็ไม่ได้มีส่วนร่วมได้ประโยชน์

การแก้ปัญหาขณะนี้ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนก่อนช่วยระบายสินค้า โดยบูรณาการโดยกระทรวงเกษตรและกรมการค้าภายในช่วยระบายออกก่อน  ส่วนเรื่องของราคาสินค้าเกษตรจะได้หารือกับ รมว.พาณิชย์ก่อนว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยแก้ปัญหา

มาตรการเร่งด่วนได้ดำเนินการเร่งระบายมังคุดดังนี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รวบรวมมังคุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเปิดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร ผ่านรถโมบายพาณิชย์ จำนวนทั้งหมด 100 จุด และต่างจังหวัดอีก 120 จุด รวม 220 จุด ปริมาณ 1,100 ตัน เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการจำหน่ายมังคุดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้มอบกล่องใส่ผลไม้ให้กับเกษตรกร จำนวน 35,000 กล่อง โดยสำนักงานฯ ได้จัดสรรให้กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรขายออนไลน์แล้ว โดยมังคุดรุ่นที่ 1 ออกหมดไปแล้ว ตอนนี้เหลือรุ่นที่ 2 อีกประมาณ 20,000 ตันเศษ กรมการค้าภายในเข้าไปช่วยกระจายผลผลิต 12,950 ตัน เร่งระบายผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องต่อไป ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

มาตรการต่อเนื่อง

1.ส่งเสริมการขายตรงและขายผ่านระบบออนไลน์ช่วยชาวสวนรายย่อย

2.เร่งเปิดจุดปลายทางเพิ่มขึ้น ทั้งห้างท้องถิ่น และโมบายพาณิชย์ เพื่อช่วยระบายผลผลิต

3.ให้มีการจัดการผลผลิตต่อเนื่อง มีการแปรรูปมังคุดเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น มังคุดกวน น้ำมังคุด  ทำเครื่องสำอาง เป็นต้น

4.ส่งเสริมให้ชาวสวนทำมังคุดคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง