คัดลอก URL แล้ว
ปัญหา “ซากเปลือกหอย” ปิดทางเรือประมงพื้นบ้าน

ปัญหา “ซากเปลือกหอย” ปิดทางเรือประมงพื้นบ้าน

ชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ 2 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งใน 8 พื้นที่คลอง ใน 4 ตำบล ที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาดินโคลนทะเล และซากเปลือกหอย หรือ กระซ้า พัดมาทับถม จนทำให้ร่องน้ำเดินเรือไปประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านตื้นเขิน เป็นอุปสรรคมากว่า 20 ปีแล้ว

ที่ผ่านมาหน่วยงานท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ และให้การช่วยเหลือ โดยหางบประมาณมาขุดลอกร่องน้ำและทำแนวกั้น กระซ้า แต่ก็บรรเทาปัญหาได้เพียงชั่วคราว

ด้านกรมเจ้าท่าที่ดูแลพื้นที่ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณมาขุดลอกให้ ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณ ค่อนข้างมีจำกัด แต่เมื่อชาวประมงพื้นบ้านขอให้เพิ่มความถี่ในการขุดลอกร่องน้ำ เป็น 6 เดือนครั้ง ก็จะรับเรื่องไปพิจารณา

ล่าสุดมีการประชุมหารือปัญหานี้และปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีนายอำเภอบ้านแหลม , สส.เพชรบุรี เขต 1 , นายก อบต.4 ตำบล , และผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งจะสนับสนุนรถแบ็คโฮและน้ำมัน มาขุดลอกร่องน้ำ เพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อน ของชาวประมงพื้นบ้าน กว่า 1,000 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง