คัดลอก URL แล้ว
​“ทิพานัน” เผยยอดใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 3.9 พันล้านบาท

​“ทิพานัน” เผยยอดใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 3.9 พันล้านบาท

​“ทิพานัน” เผยยอดใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 3.9 พันล้านบาท ชี้กระจายรายได้ในชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมั่นคงตรงไปตรงมา ย้ำ “พล.อ.ประยุทธ์” ดูแลสวัสดิการหลายมิติตรงกลุ่มเป้าหมาย เตือนเหลือเวลาอีกแค่ 2 วัน ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นอุทธรณ์

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าการใช้สิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565  ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566  (ผู้มีสิทธิฯ) ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. พบว่ามีมูลค่าการใช้สิทธิสะสมจำนวนกว่า 3,943.26 ล้านบาทจากผู้มีสิทธิฯ จำนวนกว่า 12.16 ล้านราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ ในชุมชน จำนวน 3,632.95 ล้านบาท วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 252.33 ล้านบาท และวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 57.98 ล้านบาท ตามลำดับ

“เม็ดเงินที่มีการใช้จ่ายเป็นหนึ่งในหลักฐานเชิงประจักษ์ ถึงประสิทธิภาพโครงการ และความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่สามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ได้จริง ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ประชาชนต้องการให้รัฐการดูแล  ซึ่งก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าไปดูแลพัฒนาอีก เช่นกลุ่ม SME กลุ่มการศึกษา กลุ่มนักลงทุน ซึ่งการดูแลและสนับสนุน ก็จะมีความแตกต่างกันไปในทุกๆ กลุ่ม  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาสังคม ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนอย่างตรงไปตรงมาต่อไป ”น.ส.ทิพานัน กล่าว

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า  สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 1,261,446 ราย ขอให้รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พ.ค.66 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 2 วันเท่านั้น โดยสามารถ ดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

ทั้งนี้ เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบและ/หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง