คัดลอก URL แล้ว
ภาคเหนือยังวิกฤติ ฝุ่น PM 2.5 สูงในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเนื่อง

ภาคเหนือยังวิกฤติ ฝุ่น PM 2.5 สูงในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเนื่อง

KEY :

ในภาคเหนือ สถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สีแดง) เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ซึ่งเป็นผลมาจากการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ “อ่อน/ดี” ในระยะนี้ มีภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น อากาศไม่ยกตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตร เผาป่า ยังคงสะสมตัวอยู่

จากรายงานการตรวจวัดปริมาณฝุ่นจากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ ( 1 เม.ย. ) พบว่า พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในพื้นที่จ.เชียงใหม่

และใน 50 อันดับแรกของพื้นที่ที่พบฝุ่นสูงที่สุดในไทย พบว่า เป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ มากถึง 37 จุดด้วยกัน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เชียงดาว

ภาพ – ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะนี้ มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “ดี/ดีมาก” อากาศยกตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ฝุ่นควันสะสมตัวได้น้อยลง แต่บริเวณด้านตะวันออกของภาคได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันที่ลอยข้ามมาจากทางฝั่งของประเทศลาวและกัมพูชา จากอิทธิพลของกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้

บริเวณภาคกลางในขณะนี้ การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี-ดีมาก อากาศยกตัวสูง ร่วมกับกระแสลมใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรง ช่วยพัดฝุ่นควันไม่ให้สะสมในพื้นที่ แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันที่ลอยข้ามมาจากด้านตะวันตกของภาค

นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 2-7 เม.ย. การระบายอากาศบริเวณภาคกลางจะลดลงอยู่ในเกณฑ์ “อ่อน/ดี” และมีภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้นส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5 สามารถสะสมตัวได้

สำหรับภาคตะวันตกของประเทศ ยังคงเป็นผลกระทบมาจากการเผาทั้งในและนอกประเทศ ร่วมกับกระแสลมตะวันตกที่พัดฝุ่นควันเข้ามา

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้
พื้นที่ปลอดภัยจาก PM 2.5 ไม่ถึง 1% และผู้ที่หายใจในอากาศที่ปลอดภัยมีเพียง 0.001% เท่านั้น

กรุงเทพฯ – ปริมณฑลสภาพอากาศดีต่อเนื่อง

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง โดยยังคงอยุ่ในเกณฑ์อากาศดี เนื่องจากสภาพอากาศเปิด การระบายอากาศทำได้ดี อากาศยกตัวสุงขึ้น ร่วมถึงได้กระแสลมใต้ที่มีกำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นกระจายออกนอกพื้นที่

10 จุดค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

สำหรับ 10 จุดที่มีรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศเมื่อเวลา 08.00 น.จากรายงานของ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

จุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5*
1บ้านปางเฟือง
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
982
2รพ.สต.บ้านปางเฟือง
จ.เชียงใหม่
915
3รร.บ้านน้ำฮู
ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
738
4หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง)
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
721
5บ้านหลวง
ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
707
6รพ.สต.บ้านเมืองงาย
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
690
7สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ
จ.เชียงใหม่
684
8วัดบ้านดอนศรีสะอาด
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
683
9รพ.สต.บ้านปางมะเยา
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
663
10บ้านปางโม่
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
663

* ค่าฝุ่นละอองเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จุดความร้อนลดลงต่อเนื่อง

ซึ่งรายงานจุดความร้อนในภูมิภาคทั้งในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 1 หมื่นจุด ใกล้เคียงกับเมื่อวานที่ผ่านมา

ทำให้สถานการณ์ฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตร เผาป่า ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมต่อเนื่อง

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยในจำนวนทั้งหมดพบอยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 2,784 จุด

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีรายงานพบจุดความร้อนสูงสุดได้แก่

จังหวัดจำนวนจุดความร้อน
1เชียงใหม่508
2แม่ฮ่องสอน379
3เชียงราย335
4ตาก272
5กาญจนบุรี232
6น่าน205
7ลำปาง153
8พะเยา120
9แพร่120
10เพชรบูรณ์119

ข่าวที่เกี่ยวข้อง